Začetnik svake istine

17. 12. 2023.

“I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca — pun milosti i istine.” (Ivan 1,14)

Božanska i ljudska narav sjedinile su se u Kristu. Božanska narav nije se unizila do ljudske; ona je zadržala svoje mjesto, ali je ljudska time što je bila sjedinjena s božanskom izdržala najžešću kušnju u pustinji. Knez ovoga svijeta došao je k izgladnjelom Kristu nakon Njegovog dugog posta i navodio Ga da zapovjedi da kamenje postanu kruhovi. Međutim, Božji plan za spasenje ljudskog roda, omogućio je Kristu da upozna glad, siromaštvo i svaku fazu ljudskog iskustva. On se odupro kušnji silom koju ljudi mogu zatražiti. Uhvatio se za Božje prijestolje, i nema čovjeka koji ne može imati pristup istoj pomoći vjerom u Boga. Ljudi mogu postati dionici božanske naravi; i svaka duša može primiti pomoć s Neba u kušnji i nevolji. Krist je došao otkriti izvor svoje sile, kako se ljudska bića nikada ne bi oslanjala na svoje sposobnosti ne primivši pomoć.

Oni koji žele nadvladati slabosti, moraju uložiti sve snage svojeg bića. Moraju na koljenima pred Bogom vapiti za božanskom silom. Krist je bio naš primjer i objavio nam je da možemo postati dionici božanske naravi. Kako? Tako što ćemo uteći od tjelesnih želja ovoga svijeta. Sotona nije izvojevao pobjedu nad Kristom. On nije položio svoje stopalo na dušu Otkupitelja. Nije dotaknu Njegovu glavu iako mu je stao na petu. Krist je svojim primjerom jasno pokazao da ljudi mogu ostati netaknuti. Ljudska bića mogu posjedovati silu kojom će se oduprijeti zlu — silu kojom ni zemlja, ni smrt ni pakao ne mogu upravljati; silu koja će im omogućiti da pobijede kao što je Krist pobijedio.

Kristov je posao bio da prikaže istinu u okviru Evanđelja i da otkrije propise i načela koja je dao palom čovječanstvu. Svaka misao koju je iznio bila je Njegova. Nije bilo potrebe da uzima misli od nekog drugog, zato što je On Začetnik svake istine. On je mogao izložiti misli proroka i filozofa, i sačuvati svoju izvornost jer je sva mudrost Njegova; bio je izvor, vrelo svake istine. Bio je ispred svih i zahvaljujući svojem nauku, postao je duhovni vođa za sve uzraste. (Selected Messages, sv. 1, str. 408,409)

Za razmišljanje: Ako je Isus Začetnik svake istine, tko je izvor svih laži?