Začetnik uskrsnuća

9. 01. 2023.

“Ja sam uskrsnuće i život — reče joj Isus. — Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.” (Ivan 11,25)

Isus je ohrabrio njezinu vjeru riječima: “Uskrsnut će brat tvoj.” Njegov odgovor nije imao cilj oživiti nadu u trenutačnu promjenu. On je Martine misli poveo preko sadašnjeg oživljavanja njezinog brata i usmjerio ih na uskrsnuće pravednika. On je ovo učinio da bi u Lazarovu uskrsnuću mogla vidjeti jamstvo uskrsnuća svih mrtvih pravednika i sigurnost da će to biti ostvareno Spasiteljevom silom.

Marta je odgovorila: “Znam da će uskrsnuti … o uskrsnuću, u posljednji dan.”

Želeći njezinu vjeru još pravilnije usmjeriti, Isus je izjavio: “Ja sam uskrsnuće i život.” U Kristu je iskonski, nepozajmljeni, nestečeni život. “Tko ima Sina, ima život.” (1. Ivanova 5,12) Ovo božanstvo je vjernikovo čvrsto obećanje o vječnom životu. “Tko vjeruje u mene,” rekao je Isus, “ako i umre, živjet će. Tko god živi i vjeruje u me, sigurno neće nigda umrijeti. Vjeruješ li ovo?” Krist ovdje unaprijed gleda u vrijeme svojega Drugog dolaska. Tada će umrli pravednici ustati u neraspadljivosti, a živi pravednici uzet će se na Nebo ne vidjevši smrti. Čudo koje će upravo učiniti, uskrsnućem Lazara iz mrtvih, predstavljat će uskrsnuće svih umrlih pravednika. Svojom riječi i svojim djelima On je proglasio sebe Začetnikom uskrsnuća. On, koji će i sâm uskoro umrijeti na križu, stajao je s ključevima smrti, kao pobjednik nad grobom, pokazujući svoje pravo i silu darovati vječni život.

Na Spasiteljeve riječi: “Vjeruješ li ovo?”, Marta je odgovorila: “Da, Gospodine, ja tvrdo vjerujem da si ti Mesija, Sin Božji koji je došao na svijet.” Nije shvatila riječi što ih je Krist izgovorio u njihovom cjelovitom značenju, ali je priznala svoju vjeru u Njegovo Božanstvo i svoje povjerenje da On može izvršiti sve što želi. (Isusov život, str. 435)

Za razmišljanje: Martino srce se slamalo kada je Isus izgovorio riječi koje nikada prije nije čula, a kamoli potpuno razumjela. U kojoj mjeri moja vjera u Isusa ovisi o tome što mogu razumjeti? Utječe li ono što ne znam o Isusu na ono što znam o Njemu?