Zaharija 11

22. 04. 2021.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 11”.

1 Otvori vrata svoja, Libanone, da oganj proždre tvoje cedrove! 2 Kukaj, jelo, jer pade cedar, jer su silnici zatrti. Kukajte, hrastovi bašanski, jer gusta je šuma posječena. 3 Čuje se glas jauka pastirā, jer zatre se slava njihova; čuje se glas rike lavićā, jer zatre se ponos jordanski. 4 Ovako veli Gospod, Bog moj: »Pasi ovce klanice, 5 što ih vlasnici njihovi kolju a ne osjećaju se krivima; i koji ih prodaju, kažu: ‘Blagoslovljen bio Gospod, jer sam se obogatio!’ I pastiri se njihovi ne sažališe na njih. 6 Ta ni ja se više neću sažaliti na stanovnike zemlje«, riječ je Gospodnja. »I gle, ja ću predati ljude, svakoga u ruke bližnjega njegova i u ruke kralja njegova. Pa kad udare zemlju, ja ih neću izbaviti iz ruke njihove.« 7 I bijah napasao ovce klanice, napose uboge iz stada. I uzeh sebi dva štapa: jedan nazvah Naklonost, a drugi nazvah Sveze. Tako sam napasao stado. 8 I u jednome mjesecu otarasih se trojice pastira; jer oni se ogadiše duši mojoj, a i ja njihovoj duši omrznuh. 9 Tada rekoh: »Neću vas više napasati. Koja mora umrijeti, neka umre; i koja mora propasti, neka propadne. A koje preostanu, neka jedna drugoj žderu meso.« 10 I uzeh svoj štap Naklonost, i slomih ga da raskinem svoj Savez što ga bijah sklopio sa svima pucima; 11 i on se raskinu u onaj dan. I tako uboge iz stada, koje su gledale na me, spoznaše da je to bila riječ Gospodnja. 12 Tada im rekoh: »Ako je to dobro u vašim očima, dajte mi plaću; ako pak nije, nemojte.« I oni mi odmjeriše plaću — trideset srebrenjaka. 13 A Gospod mi reče: »Baci je lončaru — tu lijepu cijenu kojom su me procijenili.« Stoga uzeh trideset srebrenjaka i bacih ih u Dom Gospodnji za lončara. 14 Onda slomih svoj drugi štap, Sveze, da raskinem bratstvo između Jude i Izraela. 15 I reče mi Gospod: »Nadalje, uzmi sebi opremu bezumna pastira. 16 Jer gle, ja ću podići pastira u zemlji koji neće mariti za one koje propadaju ni tražiti mlađahne, i neće liječiti slomljene ni hraniti one što stoje, nego će jesti meso pretilih i papke im kidati. 17 Jao pastiru jalovu koji stado ostavlja! Mač će doći nad mišicu njegovu i nad desno oko njegovo. Mišica će njegova sasvim se osušiti, a desno oko njegovo sasvim će potamnjeti.«