Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Zaharija 6

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 6”.

1 Potom se okrenuh i podigoh oči svoje; i pogledah, kad gle: četiri su kočije izlazile između dviju gora; a te gore bijahu gore od mjedi. 2 S prvom kočijom bijahu konji riđani, s drugom pak kočijom bijahu konji vranci, 3 i s trećom kočijom bijahu konji bijelci, a s četvrtom kočijom snažni, šareni konji. 4 Tad progovorih i rekoh anđelu koji je govorio sa mnom: »Što je to, moj gospodaru?« 5 A anđeo mi odgovori i reče: »To su četiri duha nebeska što izlaze pošto su stajali pred Gospodarem sve zemlje. 6 Kočija s kojom su konji vranci ide u zemlju sjevernu, a bijelci idu za njima; šareni pak idu u zemlju južnu.« 7 I kad snažni konji izađoše, zatražiše da odu obići zemlju. A on im reče: »Idite, obiđite zemlju.« I oni stadoše obilaziti zemlju. 8 Tada me zovnu i prozbori mi govoreći: »Vidi, oni koji su otišli u zemlju sjevernu umiriše moj duh u sjevernoj zemlji.« 9 Potom mi dođe riječ Gospodnja govoreći: 10 »Uzmi srebra i zlata od prognanikā — od Heldaja i od Tobije i od Jedaje, koji dođoše iz Babilona — pa ti u taj dan pođi i uđi u kuću Jošije, sina Sefanijina. 11 Uzmi dakle srebra i zlata, pa načini krunu i stavi je na glavu Jošui, sinu Jocadakovu, velikomu svećeniku. 12 I reci mu govoreći: ‘Ovako veli Gospod Nad Vojskama govoreći: Evo čovjeka kojemu je ime Izdanak; jer on će niknuti iz svojega mjesta i sagraditi svetište Gospodnje. 13 Da, on će sagraditi svetište Gospodnje i on će pronijeti slavu. I sjedit će i vladati na prijestolju svojemu. Bit će on i svećenik na prijestolju svojemu; i naum mira bit će između to dvoje.’ 14 A kruna neka ostane u svetištu Gospodnjemu za spomen Helemu i Tobiji i Jedaji i Henu, sinu Sefanijinu. 15 I oni koji su daleko doći će i sagraditi svetište Gospodnje. Tada ćete spoznati da me Gospod Nad Vojskama poslao k vama. A to će se zbiti ako doista poslušate glas Gospoda, Boga svojega.«