Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Zaharija 8

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 8”.

1 I dođe riječ Gospoda Nad Vojskama govoreći: 2 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Revnošću velikom revnujem za Sion, i jarošću velikom revnujem za nj.’ 3 Ovako veli Gospod: ‘Vratit ću se na Sion i prebivati usred Jeruzalema; i Jeruzalem će se zvati Grad istine, a gora Gospoda Nad Vojskama Gora svetosti.’ 4 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Starci i starice opet će sjediti po ulicama jeruzalemskim, i to svatko sa svojim štapom u ruci svojoj zbog starosti velike. 5 I gradske će se ulice napuniti dječacima i djevojčicama koji će se igrati na njegovim ulicama.’ 6 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Ako to bude čudesno u očima ostatka puka ovoga u one dane, hoće li biti čudesno i u mojim očima?’, riječ je Gospoda Nad Vojskama. 7 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Ja ću, evo, spasiti puk svoj iz zemlje istočne i iz zemlje sunčevoga zapada. 8 I dovest ću ih, i oni će se nastaniti usred Jeruzalema; i bit će mi puk, a ja ću njima biti Bog, u istini i pravednosti.’ 9 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Neka se ukrijepe ruke vama koji u ove dane slušate riječi ove iz usta prorokā koji su govorili u dan kad bijahu položeni temelji Domu GospodaNad Vojskama kako bi se sagradilo svetište. 10 Jer prije tih dana ne bijaše ni plaće za čovjeka ni plaće za živinče. Ne bijaše mira od neprijatelja, ni za onoga koji izlazi ni za onoga koji ulazi; i puštao sam sve ljude da idu jedan protiv drugoga. 11 Ali sada ja neću biti ostatku puka ovoga kao u prijašnje dane’, riječ je Gospoda Nad Vojskama. 12‘Jer će biti mir za sjeme; loza će uroditi plodom svojim i zemlja će dati urod svoj, a nebesa će dati svoju rosu. I sve ovo dat ću u baštinu ostatku puka ovoga. 13 I bit će ovako: kao što bijaste prokletstvo među narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako ću vas spasiti, i bit ćete blagoslov. Ne bojte se! Nek vam se ukrijepe ruke!’ 14 Jer ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Kao što sam bio naumio nanijeti vam zlo kad me razljutiše očevi vaši’, veli Gospod Nad Vojskama, ‘i nisam zažalio, 15 tako sam opet u ove dane naumio učiniti dobro Jeruzalemu i domu Judinu. Ne bojte se! 16 Ovo su stvari koje trebate činiti: govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, sudite istinom i pravdom za mir na svojim dverima. 17 I jedan drugomu ne smišljajte zlo u srcu svojemu, i ne ljubite lažnu prisegu; jer sve su to stvari koje mrzim’, riječ je Gospodnja.« 18 I dođe meni riječ Gospoda Nad Vojskama govoreći: 19 »Ovako veli GospodNad Vojskama: ‘Post četvrtoga i post petoga i post sedmoga i post desetoga mjeseca bit će za dom Judin radost i veselje i sretni blagdani. Ali ljubite istinu i mir.’« 20 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »Još će se dogoditi da će dolaziti puci i stanovnici mnogih gradova. 21 I stanovnici jednoga grada ići će u drugi govoreći: ‘Hajde da pođemo iskati naklonost Gospodnju i tražiti Gospoda Nad Vojskama. Idem i ja!’ 22 Tako će mnogi puci i moćni narodi doći tražiti Gospoda Nad Vojskama u Jeruzalemu i iskati naklonost Gospodnju.« 23 Ovako veli Gospod Nad Vojskama: »U one dane dogodit će se da će deset ljudi iz svih jezika narodnih hvatati za skut čovjeka Židova govoreći: ‘Idemo s vama, jer čusmo da je s vama Bog.’«