Zakoniti Kralj

26. 12. 2023.

“Jahve u nebu postavi prijestolje svoje, i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.” (Psalam 103,19)

Kad je Sotona objavio Kristu da su kraljevstvo i slava ovoga svijeta predani njemu i da će ih on dati onome kome hoće, on je tvrdio nešto što je samo djelomično bilo istina, i to je rekao stoga da posluži njegovom vlastitom cilju prijevare. Sotona je svoje kraljevstvo preoteo od Adama, ali Adam je bio Stvoriteljev namjesnik. Njegova vladavina nije bila nezavisna. Zemlja je Božja i On je sve predao svome Sinu. Adam je trebao vladati podčinjen Kristu. Kad je Adam iznevjerio povjerenje i prepustio svoju vlast u ruke Sotoni, Krist je još ostao zakoniti Kralj. … Sotona može provoditi svoju preotetu vlast samo onoliko koliko mu Bog dopusti.

Kad je kušač ponudio Kristu kraljevstva i slavu ovoga svijeta, predlagao je da Krist preda svoj stvarni kraljevski položaj nad svijetom i da vlada podčinjen Sotoni. To je bilo isto kraljevstvo kome su bile usmjerene nade Hebreja. Oni su željeli kraljevstvo ovoga svijeta. Da se Krist suglasio i ponudio im takvo kraljevstvo, oni bi Ga rado prihvatili. Međutim, prokletstvo grijeha, sa svim patnjama, počivalo je na tome kraljevstvu. Krist je izjavio kušaču: “Odstupi, sotono, jer je pisano: ‘Gospodaru, Bogu svojemu, klanjaj se i njemu jedinom služi!’”

Onaj koji se pobunio na Nebu, ponudio je Kristu kraljevstva ovoga svijeta da bi kupio Njegovu privolu načelima zla; ali On se nije dao potkupiti; došao je zasnovati kraljevstvo pravde i nije želio napustiti ovaj cilj. Istom se kušnjom Sotona približava ljudima i kod njih ima bolji uspjeh nego kod Krista. Ljudima nudi kraljevstvo ovoga svijeta uz uvjet da priznaju njegovu vrhovnu vlast. Zahtijeva da žrtvuju poštenje, opterete savjest i popuste sebičnosti. Krist ih poziva da prvo traže kraljevstvo Božje i Njegovu pravednost, ali Sotona ide kraj njih i kaže: “Što god bila istina glede vječnog života, morate mi služiti da biste postigli uspjeh u ovom svijetu.” … Dok ih mami nadom u svjetovnu vlast, on stječe vlast nad dušom. Međutim, on nudi nešto što nije njegovo i što će se uskoro od njega oduzeti. (Isusov život, str. 91,92)

Za razmišljanje: Što kažem ljudima koji vide da zli napreduju, dok pravedni stradaju?