Zapečaćenje i kasna kiša

16. 12. 2014.

““Ali čvrsto stoji temelj koji je Bog postavio, on nosi ovaj pečat: ‘Gospodin poznaje svoje’ i: ‘Neka se odijeli od zloće svaki koji zaziva ime Gospodnje!’”“ (2. Timoteju 2,19)

Prije nego što bude završeno zapečaćenje Božjeg naroda, mi ćemo primiti Božjeg Duha. Među nama će biti nebeski anđeli. (1SM 111)
Naš nebeski Otac ne polaže pravo na neko naše djelo koje ne možemo izvesti. On želi da Njegov narod ozbiljno radi na ostvarenju Njegovih namjera. Oni se trebaju moliti za silu, očekivati silu i primiti silu kako bi mogli rasti kao muškarci i žene do potpune visine rasta Isusa Krista.
Osobnu pobožnost ne njeguju svi članovi crkve. Stoga oni ne razumiju svoju osobnu odgovornost. Ne shvaćaju da je njihova prednost i dužnost da dostignu visoko mjerilo kršćanskog savršenstva. … Radujemo li se kasnoj kiši očekujući s povjerenjem bolje dane kada će Crkva biti obdarena silom odozgo i tako osposobljena za rad? Kasna kiša neće osvježiti i okrijepiti ravnodušne koji ne koriste silu koju im je Bog dao.
Nama je potrebna čista, životodavna sila koja njeguje i krijepi duhovni život. Potrebna nam je veća ozbiljnost. Uzvišenu poruku koja nam je dana trebamo objaviti svijetu s većim žarom, čak snagom koja će zadiviti nevjernike pokazujući im da Najuzvišeniji radi s nama, da je On izvor naše snage. …
Koristite li sve svoje snage u naporu da dovedete izgubljene ovce natrag u tor? Postoje milijuni onih koji su u neznanju i koji bi trebali biti upozoreni. Molite se kao što se nikada prije niste molili za snagu koju daje Krist. Molite se za nadahnuće Njegovim Duhom kako biste mogli biti ispunjeni željom da spasite one koji ginu. Neka se u Nebo uzdiže molitva: ““Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, i svi puci tvoje spasenje!”“ (Psalam 67,2.3) (IHP 338)

Leave a Comment