Jutarnji stih

Žarka, ustrajna molitva donijet će nam božansku pomoć

“Trudite se — reče im — da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kažem vam, tražiti da uđu, ali neće moći.” (Luka 13,24)
Krist je odolio višestrukim Sotoninim kušnjama u naše ime i tako nam omogućio da i mi pobijedimo u Njegovo ime. Kada smo opterećeni, kada na nas navali kušnja, kada se osjećaji i želje tjelesne naravi bore da nas svladaju, mi trebamo uputiti žarku, ustrajnu molitvu našem nebeskom Ocu u Kristovo ime. Isus će nam tada priteći u pomoć kako bismo u Njegovo svemoćno, djelotvorno ime, zadobili pobjedu i otjerati Sotonu od sebe. Ali ne trebamo se zavaravati da smo sigurni dok ulažemo samo slabašne napore u svoje ime. … Nama ne prijeti opasnost zbog protivljenja svijetu, već zbog mogućnosti da se sprijateljimo sa svijetom i počnemo slijediti primjer onih koji ne ljube Boga ni Njegovu istinu. Ni gubitak ovozemaljskih stvari radi istine, kao ni podnošenje velikih neugodnosti zbog odanosti načelima, ne dovodi nas u opasnost da izgubimo vjeru i nadu, ali smo u opasnosti da pretrpimo gubitak ako nas Sotona prevari i svlada svojim kušnjama. Kušnja će izići na dobro ako je prihvaćamo i snosimo bez gunđanja, odvojit će nas od ljubavi prema svijetu i navesti da se potpunije oslanjamo na Boga. Pomoć možemo naći jedino u Bogu. Ne trebamo se zavaravati da sami po sebi imamo imalo mudrosti i snage, jer naša snaga je slabost, a naš sud bezumlje. Krist je pobijedio neprijatelja u naše ime zato što se sažalio na našu slabost znajući da bismo bili lako svladani i da bismo propali da nam nije pritekao u pomoć. … Kristove zasluge uzdižu i oplemenjuju čovječanstvo. Imenom i milošću Kristovom dana nam je mogućnost da pobijedimo poniženje izazvano padom i grijehom i da, preko uzvišene, božanske Kristove naravi, budemo povezani s Beskonačnim. Opasno je pomisliti da bilo kakvim lakim i običnim naporom možemo zadobiti vječnu nagradu. Uzmimo u obzir koliko je našeg Spasitelja stajalo to što je u pustinji kušnji ušao sukob s lukavim, opakim neprijateljem u naše ime. Sotona je znao da sve ovisi o njegovom uspjehu ili neuspjehu u pokušaju da svlada Krista svojim višestrukim kušnjama. Znao je da će se plan spasenja provesti do kraja, da će mu sila biti oduzeta, da će njegovo uništenje biti potpuno ako Krist položi ispit na kojem je Adam pao. (Manuscript 65, 1894.; The Review and Herald, 5. veljače 1895.)


Komentiraj