Vijesti iz lokalnih crkava

Završna svečanost na Adventističkom teološkom fakultetu