Zbrajanje i množenje

14. 02. 2012.

„Milost vam i mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa!“  (2. Petrova 1,2)

Mi se ne smijemo oslanjati na svoju vjeru, već na Božja obećanja. Kada se pokajemo zbog svojih nekadašnjih prekršaja Zakona i odlučimo Mu biti poslušni u budućnosti, moramo vjerovati da će nas Bog prihvatiti radi Krista i da će nam oprostiti naše grijehe.

Tama i obeshrabrenje spustit će se ponekad na našu dušu i zaprijetiti nam, ali ne smijemo odbaciti svoje povjerenje. Oči moramo usmjeriti prema Isusu bez obzira na svoje osjećaje. Trebamo vjerno obavljati svaku dužnost koja nam je znana, a onda se u povjerenju osloniti na Božja obećanja.

Ne moramo danas osjećati isti mir i radost koju smo osjećali jučer, ali se trebamo vjerom uhvatiti za Isusovu ruku i imati povjerenje u Njega u tami kao i na svjetlu.

Sotona nam može šaptati: „Ti si preveliki grešnik da bi te Krist mogao spasiti!“ Iako priznaješ da si doista grešnik i nedostojan, možeš se suprotstaviti kušaču usklikom: „Zahvaljujući zaslugama pomirenja, uzimam Krista kao svojeg Spasitelja!“

Kada bismo dopustili svojim mislima da više bave Kristom i nebeskim svijetom, dobili bismo snažan poticaj i pomoć u našim bitkama za Gospodina. … Kada se umu dopusti da se odviše dugo bavi samo onim što je na Zemlji, vrlo teško se mijenjaju navike u razmišljanju. Ono što oko vidi i uho čuje, prečesto privlači pozornost i zaokuplja naše zanimanje. Ali ako želimo ući i Božji grad, ako želimo gledati Isusa u Njegovoj slavi, moramo Ga već ovdje naučiti promatrati očima vjere. …

Posvećenje je trajan proces. Koraci tog procesa opisani su u Petrovim riječima: „Zbog toga uložite svu revnost da sa svojom vjerom spojite poštenje, s poštenjem znanje, sa znanjem uzdržljivost, s uzdržljivošću postojanost, s postojanošću pobožnost, s pobožnošću bratsku ljubav, a s bratskom ljubavi ljubav uopće!“ (2. Petrova 1,5-7) … Oni koji na ovaj način rade prema planu zbrajanja da bi stekli sve ove kršćanske vrline, imaju obećanje da će Bog raditi prema planu množenja dajući im darove svojega Duha. (Review and Herald, 15. studenoga 1887.)

Leave a Comment