Jutarnji stih

Zdravlje tijelu i duhu

“Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro.” (3. Ivanova 2)

Postoje uvjeti koje trebaju ispuniti svi koji žele sačuvati zdravlje. Svi trebaju upoznati te uvjete. Gospodin nije zadovoljan nepoznavanjem Njegovih zakona, bilo prirodnih ili duhovnih. U zajednici s Bogom trebamo raditi na obnovi zdravlja tijela i duše.

Mi trebamo poučavati druge kako da sačuvaju ili povrate zdravlje. Za bolesne trebamo upotrebljavati lijekove što ih je Bog osigurao u prirodi, te ih upravljati Onome koji jedini može izliječiti. Naša je zadaća da u naručju svoje vjere predamo Kristu sve bolesne i one koji pate. Mi ih trebamo poučiti da vjeruju u velikog Iscjelitelja. Trebamo se osloniti na Njegova obećanja i moliti za očitovanje Njegove sile. Obnova je prava bit Evanđelja i Spasitelj želi da bolesnima, beznadnima i nesretnima kažemo da se drže Njegove sile.

U cjelokupnom Kristovom djelu iscjeljenja otkrila se sila ljubavi i sami ćemo, ako vjerom sudjelujemo u toj ljubavi, biti oruđa u Njegovom djelu. Ako se zanemarimo povezati s Kristom božanskom vezom, struja životodavne sile ne može obilno teći od nas k svijetu. Bilo je mjesta u kojima i sam Spasitelj, zbog nevjerstva puka, nije mogao učiniti mnoga i silna djela. (Isusov život, str. 682)

Svoje tijelo moramo održati u zdravom stanju, kako bi duša mogla biti zdrava. Stanje tijela utječe na stanje duše. Svatko tko želi biti tjelesno i duhovno jak mora pravilno odgojiti svoj apetit. Mora paziti da ne opterećuje dušu prekomjernim trošenjem svoje tjelesne i duhovne snage. Vjerno provođenje pravih načela u jelu, piću i oblačenju dužnost je koju je Bog povjerio svakom ljudskom biću.

Gospodin očekuje od nas da budemo poslušni zakonima zdravlja i života. On od svakoga očekuje da se na odgovarajući način stara o svojemu tijelu, kako bi ga očuvao u zdravlju. (Evangelism, str. 198)

Spasitelj je u svojim čudima otkrio silu koja stalno djeluje za dobro čovjeka, koja ga održava i liječi. Preko sila prirode Bog radi svakog dana, svakog sata, svakog trenutka — On nas izgrađuje, obnavlja.

Božja namjera za svako ljudsko biće izražena je riječima: “Ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlje, kao što je tvoja duša dobro.”

Istinska vjera i zakoni o zdravlju idu ruku pod ruku. (Moj život danas, str. 139)


Komentiraj