Zdravstveni tečaj u Puli

Vijesti iz lokalnih crkava 26. 10. 2012.

U utorak 9. listopada 2012. u velikoj dvorani Kršćanske adventističke crkve u Puli započeo je zdravstveni tečaj “Čuvaj srce svoje”. Crkva je sklopila suradnju s Udrugom “Procvat zdravlja”, koja je glavni organizator. Dr. Roberta Katačić će u narednih sedam tjedana upoznavati polaznike tečaja s navikama koje će djelovati preventivno i koje će uz njezin nadzor pokušati provoditi. U program su uključene radionice po skupinama, razna mjerenja, testovi i drugo. Na kraju sve polaznike čeka diploma o završenom tečaju.

Dario Kovačević