Živa Glava

5. 08. 2023.

“Svako je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.” (2. Timoteju 3,16)

Pokazano mi je da su oni koji poznaju istinu nevjerni kada 231 dopuštaju da njihove snage budu zaokupljene svjetovnim probicima. Oni ne dopuštaju da preko njihovih dobrih djela svjetlo istine obasjava druge. Skoro sve svoje sposobnosti razvili su za svjetovne poslove. Oni zaboravljaju da su od Boga dobili talente da bi ih koristili za napredak Njegovog Djela. Kad bi bili vjerni svojoj dužnosti, rezultat bi bio veliki dobitak duša za Učitelja, ali mnogi su izgubljeni zbog svojeg nemara.

Bog poziva one koji poznaju Njegovu volju da budu vršitelji Njegove Riječi. Slabost, rad s pola srca i neodlučnost izazivaju Sotonine napade, a oni koji razviju ove karakterne crte, bit će bespomoćno odneseni u bujici kušnje. Tko god ispovijeda Kristovo ime, treba uzrasti do mjere Kristove punine, kršćaninove žive Glave.

Svima nam je potreban vodič kroz mnoga uska mjesta u životu, kao što je pomorcu potreban peljar koji će ga voditi mimo pješčanog spruda ili uz rijeku s podvodnim liticama, ali gdje se ovaj vodič može naći? Mi vas upućujemo, draga braćo, na Bibliju. Nadahnuta od Boga, napisana od svetih ljudi, ona s velikom jasnoćom i preciznošću ističe dužnosti starih i mladih. Ona uzdiže um, smekšava srce i daje duhu zadovoljstvo i svetu radost. Biblija iznosi savršeno mjerilo karaktera; ona je nepogrešivi vođa u svim okolnostima do kraja životnog puta. Uzmi je kao svojega savjetnika, vodiča u svojem svakidašnjem životu.

Milost treba marljivo razvijati svako sredstvo da bi Božja ljubav mogla sve više i više obilovati u duši, “te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za Dan Kristov, puni plodova pravednosti” (Filipljanima 1,10.11). Vaš kršćanski život mora poprimiti živi i čvrsti oblik. Vi možete dostići visoko mjerilo koje je za vas postavljeno u Pismu, i to trebate učiniti da biste bili Božja djeca. Ne smijete mirovati; morate napredovati, ili ćete nazadovati. Morate imati duhovno znanje … “da se ispunite do sve Punine Božje” (Efežanima 3,19). (Svjedočanstva za Crkvu, sv. 5, str. 227,228)

Za razmišljanje: Ako slabost, polovičnost i neodlučnost privlače Sotonine napade, što trebam promijeniti u svojem životu da bih im se odupro?