Živite u nebeskom ozračju

5. 01. 2024.

“Zazovi me, i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne.” (Jeremija 33,3)

Onaj tko iskrena i otvorena srca proučava Božju riječ nastojeći shvatiti njezine istine, dodirnut će njezinog Autora. Ne odluči li sâm drukčije, mogućnosti njegovog razvitka bit će neograničene.

Velikom raznolikošću svojih stilova i tema Biblija može pobuditi zanimanje svakog uma i pokrenuti svako srce. Na njezinim stranicama može se naći najstarija povijest, najvjerodostojniji životopis, načela po kojima vlasti trebaju upravljati državom, načela vođenja gospodarstva kojima ljudska mudrost nikad nije našla premca. Biblija sadrži najdublju mudrost, najljupkije i najuzvišenije, najosjećajnije i najganutljivije pjesništvo. Biblijski spisi neusporedivo su vredniji od spisa bilo kojega čovjeka, čak i kad bi se tako ocjenjivali, ali njihov je domet beskrajno viši i njihova vrijednost beskrajno veća ako ih promatramo imajući na umu veliku središnju misao. Promatrana u svjetlosti te misli, svaka tema dobiva novo značenje. U najjednostavnije izrečenim istinama sadržana su načela visoka kao nebo, koja obuhvaćaju vječnost. …

U kakve ga god okolnosti život baci, svako ljudsko biće s Božjom riječju u ruci može izabrati društvo koje želi. Na njezinim stranicama može razgovarati s najplemenitijim i najboljim predstavnicima ljudskog roda, može slušati glas Vječnoga dok govori ljudima. Dok proučava teme u koje “anđeli žele zaviriti” (1. Petrova 1,12) i razmišlja o njima, može biti s njima, ići stopama nebeskog Učitelja i slušati Njegove riječi kao u doba kad je propovijedao na gori, u ravnici i na jezeru. Može boraviti u ozračju Neba u ovome svijetu dajući nadu žalosnima i kušanima na Zemlji i budeći u njima čežnju za svetošću, a sâm dolaziti u sve bližu zajednicu s Nevidljivim. Slično onome koji je u davna vremena hodio s Bogom, prilazit će bliže pragu vječnoga svijeta sve dok se vrata ne otvore i on ne uđe. Tamo se neće osjećati strancem. Glasovi koji će ga pozdraviti glasovi su svetih koji su na Zemlji bili njegovi nevidljivi prijatelji, glasovi koje je ovdje naučio prepoznati i ljubiti. Onom tko je preko Božje riječi živio u zajednici s Nebom, bit će ugodno u nebeskom društvu. (Odgoj, str. 106— 108)