Jutarnji stih

Život ispunjen Nebom

Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad. (Otkrivenje 22,14 – DK)

Kada bismo mogli doći na Nebo, mi bismo sve što možemo uzeti s Neba donijeli u svoj život ovdje na Zemlji. Kristova vjera nikada ne ponižava onoga koji je primi. Ona širi nebeski utjecaj na um i ponašanje muškaraca i žena. Kada Božja riječ dobije pristup u grubo i neotesano srce, započinje proces oplemenjivanja karaktera i oni koji ga izdrže, postaju skromni i poučljivi kao mala djeca. … Oni trebaju postati živo kamenje u Božjem hramu pa su zato isklesani, oblikovani i obrađeni, prilagođeni za ugrađivanje u Božju građevinu. Oni koji su po naravi puni samopouzdanja, postaju krotki i ponizni u srcu. Kod njih je nastupila promjena karaktera, oni su pod utjecajem Svetoga Duha preobraženi obnovom svojega uma i promjenom cijeloga bića.

Bog je u početku rekao: „Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična“ (Postanak 1,26), ali je grijeh uskoro izbrisao Božji moralni lik u čovjeku. Ovo žalosno stanje ne bi se promijenilo niti bi bilo ikakve nade da Isus nije došao na naš svijet kao naš Spasitelj i Uzor. Usred moralne pokvarenosti svijeta, On stoji kao sjajni i neokaljani karakter, jedini Uzor koji trebamo slijediti. Mi moramo proučavati, ugledati se i slijediti Gospodina Isusa Krista; i tada ćemo unijeti ljepotu Njegovog karaktera u svoj život i utkati Njegovu ljepotu u riječi i djela koje svakoga dana izgovaramo i činimo. … Preko Krista mi možemo steći duh ljubavi i poslušnosti Božjim zapovijedima. Njegovim zaslugama on se može obnoviti u našoj grešnoj naravi; i kada zasjedne sud i knjige se otvore, mi ćemo primiti Božje odobravanje.

Ivan je vidio Sveti Grad, novi Jeruzalem, njegovih dvanaest bisernih vrata i dvanaest temelja od dragoga kamenja kako silazi s Neba od Oca. … Svi koji uđu kroz ta vrata i budu hodali tim ulicama, već ovdje će se promijeniti i očistiti silom istine; a kruna besmrtne slave ukrasit će čelo pobjednika.

Narodi koji su držali istinu ući će u Grad i glas Božjega Sina objavit će radosnu dobrodošlicu: „Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života.“ (Otkrivenje 22,14 – DK) (Signs of the Times, 22. prosinca 1887.)


Komentiraj