Jutarnji stih

Život koristan Bogu

“Sve koji se mojim zovu imenom, i koje sam na svoju slavu stvorio koje sam sazdao i načinio.” (Izaija 43,7)
Naš život pripada Gospodinu i dan nam je uz odgovornost koju mi ne razumijemo u potpunosti. Nîti samoljublja toliko su utkane u tkivo da to vrijeđa Boga. Nakon što je stekao golemi utjecaj kod vladara na čijem je dvoru živio i kod svojih sunarodnjaka u Jeruzalemu, umjesto da je slavu pripisao svojim izuzetnim karakternim vrlinama, svojoj neuobičajenoj prilagodljivosti i energiji, Nehemija je stvari prikazao onakvima kakve jesu. Izjavio je da svoj uspjeh pripisuje dobroj Božjoj ruci koja ga je vodila. Cijenio je činjenicu da je Bog bio njegov čuvar na svim mjestima gdje je vršio utjecaj. Za svaku karakternu crtu koja mu je pomogla da stekne utjecaj, on je slavio Božju silu koja je djelovala. … Mi moramo shvatiti da je svaki utjecaj dragocjeni talenat koji trebamo iskoristi za Boga. … Mi moramo cijeniti svaku sposobnost koju posjedujemo, jer je ona pozajmljeni kapital koji treba umnožiti Bogu na slavu. … Ljudi se stalno nalaze u kušnji da počnu misliti kako je svaki utjecaj koji su stekli rezultat nečega vrijednog što imaju u sebi. Gospodin ne radi s takvima, jer On nijednom ljudskom biću neće dati slavu koja pripada Njegovom imenu. … Svojim predstavnikom On čini poniznog, vjernog slugu koji neće uzdizati sebe i o sebi misliti više nego što bi trebao. Život takve osobe bit će posvećen Bogu kao živa žrtva, i takav život On će prihvatiti, koristiti i održavati. On čovjeku udjeljuje svoju mudrost da bi se ta mudrost koristila za Njega. On se objavljuje preko posvećenog, poniznog radnika. … Prema svakoj povjerenoj sposobnosti ophodite se kao prema svetom blagu kojim se drugima prenosi znanje i milost koju ste primili. Na ovaj način ispunit ćete svrhu za koju vam ih je Bog dao. Gospodin zahtijeva od nas da se sklonimo iza Isusa Krista i da damo svu slavu Bogu. (Letter 83, 1898.)


Komentiraj