Kategorija: Znaci vremena

Sve objave


Snažni galilejac

Broj 4, 2010. Gdje god se obilježavalo, kako se god proslavljalo, u Australiji ili u Grenlandu,…

Pročitaj više

Aktivno nenasilje

Broj 3, 2010. Biblijski tekst u Pavlovoj Poslanici Rimljanima “Ne daj se pobijediti zlom, nego…

Pročitaj više

Budite kao djeca

Broj 2, 2010. Usred Isusovih praktičnih i slikovitih pouka nalazi se usporedba o djeci jer najtočni…

Pročitaj više