logo


“Vjerom Mojsije, kad odraste, odbi da ga nazivaju sinom faraonove kćeri. Radije je odabrao da bude zlostavljan zajedno s Božjim narodom nego da ima časovito grešno uživanje.” (Hebr...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 9″. 1 Proročanstvo riječi Gospodnje protiv zemlje Hadrakove i Damaska, poči...nastavi čitati
“I usni san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze.” (Postanak 28,12) Jakovljevo iskustvo kada je otišao od kuće i kada su mu p...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 8″. 1 I dođe riječ Gospoda Nad Vojskama govoreći: 2 »Ovako veli Gospod Nad ...nastavi čitati
“Vjerom je Abraham, kad je bio stavljen na kušnju, prinio Izaka, i taj koji je jedinorođenca prinosio bio je onaj koji je primio obećanje, kojemu bijaše upravljena riječ: Po Izaku ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 7″. 1 I dogodi se — četvrte godine kralja Darija — da Zahariji dođe riječ G...nastavi čitati
“Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni.” (Ivan 3,16) Pošto je započeo rad na čovjekovom ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 6″. 1 Potom se okrenuh i podigoh oči svoje; i pogledah, kad gle: četiri su ...nastavi čitati
“Jer vam se danas rodi Spas” Ovo se poglavlje zasniva na Luki 2,1-20   Kralj slave duboko se ponizio da bi uzeo ljudsku narav. Zemaljska životna sredina bila Mu je surova i ne...nastavi čitati
1) Božja kuća (3:42) 6. siječnja 2) Veliki san (3:24) 13. siječnja 3) Radi sa mnom (2:32) 20. siječnja 4) Prozor svijeta (3:51) 27. siječnja...nastavi čitati