logo


“Jer vam se danas rodi Spas” Ovo se poglavlje zasniva na Luki 2,1-20   Kralj slave duboko se ponizio da bi uzeo ljudsku narav. Zemaljska životna sredina bila Mu je surova i ne...nastavi čitati
“Kada dođe punina vremena”   “Ali kada dođe punina vremena, posla Bog svoga Sina… da otkupi podložnike Zakona, da primimo posinjenje.” (Galaćanima 4,4.5) Spasiteljev je ...nastavi čitati
“Bog je s nama”   “Dat će mu ime Emanuel, … Bog je s nama.” “Svjetlost spoznaje slave Božje” vidjela se “na licu Kristovu”. Gospodin Isus Krist bio je jedno s Ocem od vj...nastavi čitati
Viđenja o budućoj slavi   U najmračnijim danima svoga dugog sukoba sa zlom, Božja Crkva je dobivala objave o Gospodnjim vječnim namjerama. Njegovom narodu bila je dana mogućno...nastavi čitati
Dom Izraelov   Propovijedajući istine vječnog Evanđelja svakom narodu, plemenu, koljenu i jeziku, Božja Crkva na Zemlji danas ispunjava prastaro proročanstvo: “Razgranit će se...nastavi čitati
Dolazak Izbavitelja   U dugim stoljećima “mraka i strave” i “tmina tjeskobnih” (Izaija 8,22), kojima je bila obilježena povijest čovječanstva od dana kad su naši praroditelji ...nastavi čitati
Obnova Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Nehemije 13   Svečano i javno Judejci su se obvezali da će poštovati Božji zakon. Ali kad se utjecaj Ezre i Nehemije neko vrij...nastavi čitati
Zavjere neznabožaca Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Nehemija 6   Sanbalat i njegovi saveznici nisu se usuđivali otvoreno zaratiti protiv Židova; ali sa sve većom zlo...nastavi čitati
Graditelji zidina Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Nehemije 1, 2 i 3   Nehemijino putovanje u Jeruzalem proteklo je bez poteškoća. Kraljeva pisma satrapima pokrajina ...nastavi čitati
Duhovna obnova   Ezra je u pravo vrijeme stigao u Jeruzalem. Osjećala se velika potreba za njegovom nazočnošću i njegovim utjecajem. Njegov dolazak ulio je hrabrost i nadu u s...nastavi čitati