20. Naaman

20. Naaman

Ovo se poglavlje temelji na tekstu u 2. o Kraljevima 5. „Naaman, vojskovođa aramskoga kralja, bijaše ugledan čovjek, i poštovan pred svojim gospodarom, jer je po njemu Jahve dao pobjedu Aramejcima. Ali taj vrsni ratnik bješe gubav.“ Ben-Hadad, asirski kralj, pobijedio je izraelsku vojsku u bitci u kojoj je poginuo Ahab. Od tog vremena Aramejci…

VišeLong right arrow

19. Prorok mira

Ovo se poglavlje temelji na tekstovima iz 2. o Kraljevima 4. Elizejev proročki rad u nekim se svojim dijelovima vrlo razlikuje od Ilijinog. Iliji su bile povjeravane poruke prokletstva i osude; njegov glas je neustrašivo izricao ukore i opomene, pozivajući kralja i narod da se vrate sa svojih zlih putova. Elizejeva zadaća bila je mnogo…

VišeLong right arrow

18. „I voda postade zdrava“

U doba patrijarh. Jordanska dolina je bila „kao kakav vrt Jahvin“, jer je „dobro posvuda natapana“. Upravo je u toj lijepoj dolini Lot odlučio podići svoj dom, pa je „razapeo svoje šatore do Sodome“ (Postanak 13,10.12). U vrijeme kad su gradovi u ravnici bili uništeni, područje oko njih se pretvorilo u pustoš, i otada je…

VišeLong right arrow

17. Pozivanje Elizeja

Bog je naredio Iliji da pomaže drugog čovjeka za proroka umjesto sebe. „Pomaži Elizeja… za proroka namjesto sebe“ (1. o Kraljevima 19,16) i, poslušan zapovijedi, Ilija je krenuo da nađe Elizeja. Dok je putovao prema sjeveru, koliko se prizor pred njegovim očima razlikovao od onoga koji se mogao vidjeti samo prije kratkog vremena! Onda je…

VišeLong right arrow

16. Pad Ahabove dinastije

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz 1. o Kraljevima 21 i 2. o Kraljevima 1. Izebela je od samog početka negativno utjecala na Ahaba i nastavila je to činiti i u kasnijim godinama njegovog života. Taj je utjecaj donosio rodove u obliku sramnih i nasilničkih djela s kakvima se rijetko srećemo u svetoj povijesti.…

VišeLong right arrow

15. Jošafat

Sve dok nije bio pozvan na prijestolje u trideset petoj godini života, Jošafat je imao prilike učiti na primjeru dobrog kralja Ase, koji je u skoro svakoj krizi činio ono „što je pravo u očima Jahvinim“ (1. o Kraljevima 15,11). Tijekom svoje uspješne vladavine od dvadeset pet godina, Jošafat se trudio hoditi „putem oca Ase,…

VišeLong right arrow

14. U duhu i sili Ilijinoj

Tijekom dugih stoljeća koja su protekla od Ilijina vremena, izvještaji o njegovome životnom djelu donosili su hrabrost i nadahnuće onima koji su bili pozivani da usred otpada stanu na stranu pravednosti. A za nas, „kojima je zapalo da živimo u posljednjim vremenima“ (1. Korinćanima 10,11), ono ima posebnu važnost. Povijest se ponavlja. Današnji svijet ima…

VišeLong right arrow

13. „Što ćeš ti ovdje?“

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz 1. o Kraljevima 19,9-18.  Ilijino sklonište na gori Horebu, iako skriveno od ljudi, bilo je poznato Bogu; i umorni i obeshrabreni prorok nije bio ostavljen da se sam bori sa silama tame koje su ga napadale. Na ulazu u špilju u kojoj je Ilija našao utočište, Bog se…

VišeLong right arrow

12. Od Jizreela do Horeba

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz 1. o Kraljevima 18,41-46 i 19,1-8. Nakon istrebljenja Baalovih proroka, bio je otvoren put za obavljanje velike duhovne obnove među pripadnicima deset plemena sjevernoga kraljevstva. Ilija je ljudima otkrio veličinu njihovog otpada; pozvao ih je da ponize svoja srca i da se vrate Gospodinu. Kazna s Neba bila…

VišeLong right arrow

11. Karmel

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz 1. o Kraljevima 18,19-40. Stojeći pred Ahabom, Ilija je zahtijevao da se svi Izraelci okupe na gori Karmelu i da se tu sretnu s njime i Baalovim i Aštartinim prorocima. „Sada sakupi“ – zapovjedio je prorok – „sav Izrael preda me na gori Karmelu i četiri stotine pedeset…

VišeLong right arrow