40. Nabukodonozorov san

40. Nabukodonozorov san

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Daniela 2. Nakon što su Daniel i njegovi drugovi stupili u službu babilonskoga kralja, neki su događaji tome idolopokloničkom narodu uskoro pokazali koliko je vjeran i moćan Bog Izraelov. Nabukodonozor je usnio značajan san i „njegov se duh zbog toga uznemiri a san ga ostavi“. Ali, iako se…

VišeLong right arrow

39. Na babilonskom dvoru

Ovo poglavlje temelji se na tekstovima iz Daniela 1. Među Izraelcima koji su kao sužnji bili odvedeni u Babilon u početku sedamdesetgodišnjeg izgnanstva bilo je i kršćanskih domoljuba, ljudi čija je vjernost načelima bila čvrsta kao čelik, ljudi neiskvarenih sebičnošću, koji su bili spremni slaviti Boga bez obzira na cijenu koju će morati platiti. Ti…

VišeLong right arrow

38. Svjetlo u tami

Mračne godine razaranja i smrti, kojima su bile obilježene posljednje godine judejskoga kraljevstva, bacile bi u očaj i najizdržljivija srca – da nisu dolazila ohrabrenja preko proročkih poruka Božjih vjesnika. Preko Jeremije u Jeruzalemu, preko Daniela na babilonskom dvoru i preko Ezekiela na obalama rijeke Kebar Gospodin je u svojoj milosti objavljivao svoje vječne namjere…

VišeLong right arrow

37. Odvedeni kao sužnji u Babilon

Devete godine Sidkijina kraljevanja „krenu sam babilonski kralj Nabukodonozor sa svom svojom vojskom na Jeruzalem“ i opkoli grad (2. o Kraljevima 25,1). Juda se našao u bezizlaznom položaju. Sam je Gospodin objavio preko Ezekiela: „Evo me na te! … I svako će tijelo spoznati da sam ja, Jahve, isukao mač svoj iz korica. … Ako…

VišeLong right arrow

36. Posljednji judejski kralj

Na početku svojega kraljevanja Sidkija je uživao puno povjerenje babilonskoga kralja i imao je uza se iskusnog savjetnika, proroka Jeremiju. Da se časno ponašao prema Babiloncima i da je slušao poruke koje mu je Bog slao preko Jeremije, sačuvao bi poštovanje mnogih ljudi na visokim položajima i imao bi im priliku prenositi znanje o pravome…

VišeLong right arrow

35. Propast se približava

Tijekom prvih godina Jojakimova kraljevanja mnogi znaci pokazivali su da se propast približava i da će se Gospodnja riječ, objavljena preko proroka, uskoro ispuniti. Asirsko kraljevstvo na sjeveru, dugo nadmoćno, gubilo je vlast nad narodima. Egipat na jugu, u čiju se snagu judejski kralj uzaludno uzdao, zadobit će uskoro odlučujući udarac. Neočekivano za sve, nova…

VišeLong right arrow

34. Prorok Jeremija

Među onima koji su se nadali da će obnova pod Jošijom dovesti do trajnog duhovnog preporoda bio je i Jeremija, kojega je Bog u mladosti, u trinaestoj godini Jošijinog kraljevanja, pozvao u proročku službu. Kao pripadnik levitskog svećenstva, Jeremija se od djetinjstva pripremao za sveti poziv. Tijekom tih sretnih godina pripreme nije niti shvaćao da…

VišeLong right arrow

33. Knjiga Zakona

Tihi, ali snažni procesi, pokrenuti porukama proroka koji su najavljivali sužanjstvo u Babilonu, mnogo su pridonijeli da se pripremi put za obnovu do koje je došlo u osamnaestoj godini Jošijina kraljevanja. Taj pokret koji je najavljene kazne uspio odgoditi bar za neko vrijeme, neočekivano se razbuktao nakon pronalaženja i proučavanja dijela svetih spisa koji su…

VišeLong right arrow

32. Manaše i Jošija

Judino kraljevstvo, koje je uživalo blagostanje u doba Ezekije, još jednom je nisko palo tijekom dugih godina Manašeove bezbožne vladavine, kad je mnogoboštvo obnovljeno i kad su mnogi bili navedeni na idolopoklonstvo. „Ali je Manaše zaveo Judejce i Jeruzalemce te su radili još gore nego narodi što ih je Jahve iskorijenio pred sinovima Izraelovim.“ (2.…

VišeLong right arrow

31. Nada za neznabošce

Tijekom cijele svoje službe Izaija je objavljivao jasnu Božju namjeru prema neznabošcima. I drugi proroci su spominjali ovaj božanski plan, ali njihove poruke nisu uvijek bile pravilno shvaćene. I zato je Izaiji bilo povjereno da Judi potpuno razotkrije istinu da će se u Božji Izrael ubrojiti i mnogi koji nisu Abrahamovi potomci po tijelu. Ovo…

VišeLong right arrow