30. Izbavljenje od Asirije

30. Izbavljenje od Asirije

Kad se narod našao u velikoj opasnosti, u vrijeme kad su asirske čete prodirale u Judeju i kad je izgledalo da ništa ne može sačuvati Jeruzalem od potpunog razaranja, Ezekija je sokolio svoje sunarodnjake da se s nepokolebljivom hrabrošću odupru svojim neznabožačkim ugnjetačima i da se oslone na Gospodnju moć da ih izbavi. „Budite hrabri…

VišeLong right arrow

29. Poslanstvo iz Babilona

Sredinom svoje uspješne vladavine kralj Ezekija se iznenada razbolio od teške, smrtonosne bolesti. Bolest je bila tako teška da mu ljudi nisu mogli pomoći. I posljednje nade je nestalo kad se pred njime pojavio prorok Izaija s porukom: „Ovako veli Jahve: Uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti.“ (Izaija 38,1) Izgledi su bili krajnje…

VišeLong right arrow

28. Kralj Ezekija

U oštroj suprotnosti s nerazboritim Ahazovim vladanjem bile su reforme provedene tijekom uspješne vladavine njegovog sina. Ezekija je došao na prijestolje s čvrstom odlukom da učini sve što je u njegovoj moći da Juda bude pošteđen sudbine sjevernoga kraljevstva. Poruke proroka nisu nudile nikakvu potporu polovičnim mjerama. Jedino su se najodlučnijim reformama mogle otkloniti kazne…

VišeLong right arrow

27. Kralj Ahaz

Ahazovo stupanje na prijestolje suočilo je Izaiju i njegove suradnike s okolnostima težima od svih koje su do toga vremena vladale na području Jude. Mnogi koji su se dotad odupirali zavodničkom utjecaju idolopokloničkih običaja, dali su se sada nagovoriti da sudjeluju u obožavanju neznabožačkih bogova. Knezovi u Izraelu pokazali su se nedostojnima ukazanog povjerenja, lažni…

VišeLong right arrow

26 „Evo Boga vašega!“

 U Izaijino vrijeme pogrešni pojmovi o Bogu pomračili su duhovna shvaćanja ljudi. Sotona ih je dugo pokušavao navesti da u svojem Stvoritelju gledaju začetnika grijeha, patnji i smrti. Oni, koje je tako zaveo, zamišljali su Boga kao neko strogo i samovoljno Biće. Smatrali su da On jedva čeka ne bi li nekoga optužio i osudio,…

VišeLong right arrow

25. Pozivanje Izaije

Duga vladavina Uzije, poznatog i kao Azarje, nad Judinom i Benjaminovom zemljom bila je obilježena većim blagostanjem nego pod bilo kojim drugim vladarom od Salomonove smrti prije skoro dvije stotine godina. Mnogo godina kralj je vladao razborito. Uz blagoslov Neba, njegova vojska je ponovno osvojila neka područja koja su bila izgubljena ranijih godina. Gradovi su…

VišeLong right arrow

24. „Propade … jer je bez znanja“

Božja zaštita nad izraelskim narodom uvijek je ovisila o njihovoj poslušnosti. U podnožju Sinaja Izraelci su sklopili zavjetni odnos s Bogom kao Njegova „predraga svojina mimo sve narode“. Svečano su obećali da će ići putom poslušnosti. Rekli su: „Vršit ćemo sve što je Jahve naredio.“ (Izlazak 19,5.8) A kad je nakon nekoliko dana sa Sinaja…

VišeLong right arrow

23. Izgnanstvo u Asiriju

Posljednje godine zlosretnog Izraelovog kraljevstva bile su obilježene takvim nasiljem i krvoprolićem kakvo ne pamte ni najteža razdoblja sukoba i nemira pod Ahabovom dinastijom. Tijekom dvije stotine i više godina vladari deset plemena sijali su vjetar; sada su počeli žeti oluju. Kraljevi su jedan za drugim gubili život da bi se načinilo mjesto za nove,…

VišeLong right arrow

22. „Niniva, taj veliki grad“

Jedan od najvećih gradova staroga svijeta u vrijeme podijeljenog Izraela bio je Niniva, prijestolnica asirskog kraljevstva. Podignuta na plodnoj obali Tigrisa, kratko vrijeme poslije raseljavanja s područja babilonske kule, cvjetala je stoljećima sve dok nije postala „grad velik … tri dana hoda“ (Jona 3,3). U vrijeme svoga prolaznog blagostanja, Niniva je bila sredi šte zločina…

VišeLong right arrow

21. Završne godine Elizejeve službe

Pozvan u proročku službu još u vrijeme Ahabove vladavine, Elizej je doživio da vidi kako se u Izraelskom kraljevstvu događaju mnoge promjene. Kazna za kaznom stizale su Izraelce u vrijeme vladanja Asirca Hazaela, koji je bio pomazan da posluži kao bič otpalom narodu. Oštre mjere tijekom obnove koju je poveo Jehu dovele su do istrebljenja…

VišeLong right arrow