Subota i svijet prirode

Subota i svijet prirode

“Nebesa slavu Božju kazuju, naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.” (Psalam 19,2) Tako se i mi trebamo upoznavati sa Stvoriteljem preko djela stvaranja. Knjiga prirode je veliki udžbenik kojim se, zajedno s Biblijom, moramo služiti prikazujući drugima Njegov karakter i vraćajući izgubljene ovce u Božji tor. Dok tako budemo proučavali Božja djela, Duh Sveti osvjedočivat…

VišeLong right arrow

Dan Gospodnji

“Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Stoga je Sin Čovječji gospodar i subote.” (Marko 2,27.28) Spasitelj nije došao odbaciti ono što su govorili patrijarsi i proroci; jer je On sâm govorio preko tih predstavnika. Sve istine Božje riječi potekle su od Njega. Međutim, ovi neprocjenjivi dragulji bili su stavljeni u pogrešne okvire.…

VišeLong right arrow

Obožavajte Stvoritelja

“Poklonite se Stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda!” (Otkrivenje 14,7) Dužnost da se poklonimo Bogu temelji se na činjenici da je On Stvoritelj i da Mu sva stvorenja duguju život. Gdje god se u Bibliji ističe Njegovo veće pravo da Ga ljudi štuju i klanjaju Mu se no što ga imaju bogovi mnogobožaca,…

VišeLong right arrow

Subotu je stvorio Krist

“Jer je u njemu sve stvoreno — sve na nebu i na zemlji; vidljivo i nevidljivo.” (Kološanima 1,16) Subota je proglašena svetom u vrijeme stvaranja. Budući da je uspostavljena za čovjeka, vuče svoje podrijetlo od vremena “dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani” (Job 38,7). Mir se širio nad svijetom jer je Zemlja…

VišeLong right arrow

Subota, pečat Božjeg zakona

“Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim.” (Izaija 8,16) Gospodin zapovijeda po istome proroku: “Pohrani ovo svjedočanstvo, zapečati ovu objavu među učenicima svojim.” (Izaija 8,16) Pečat Božjeg zakona nalazi se u četvrtoj zapovijedi. Jedino ona od deset njih sadrži ime i titulu Zakonodavca. Ona ga proglašava Stvoriteljem neba i Zemlje i tako pokazuje…

VišeLong right arrow

Deset zapovijedi sa subotom u središtu

“U Kovčeg položi ploče Svjedočanstva što ću ti ih dati.” (Izlazak, 25,21) Gospodin mi je pokazao nebesko Svetište. Božji hram na Nebu bio je otvoren i vidjela sam Božji kovčeg pokriven prijestoljem milosti. Dva anđela stajala su na oba kraja Kovčega, raširenih krila preko prijestolja milosti, s licima okrenutim prema njemu. Oni su, objasnio mi je…

VišeLong right arrow

Poslušnost je plod ljubavi

“Tko pozna moje zapovijedi i vrši ih, taj me ljubi.” (Ivan 14,21) Neka oni koji su skloni stalno govoriti o svetosti pogledaju u zrcalo Božjeg zakona. Kad budu vidjeli njegove dalekosežne zahtjeve i razumjeli njegovo djelo prosuđivanja nakana i misli srca, oni se neće hvaliti da su bez grijeha. … Ima onih koji tvrde da…

VišeLong right arrow

Što znači vršiti Božje zapovijedi?

“Jer u ovome stoji ljubav prema Bogu: da vršimo njegove zapovijedi.” (1. Ivanova 5,3) Religija utemeljena na opravdanju djelima ne može dovesti dušu u sklad s Bogom. Stroga i kruta pravovjernost farizeja, bez skrušenosti, nježnosti i ljubavi, bila je grešnicima samo kamen spoticanja. Bili su slični soli koja je izgubila okus. U njihovom utjecaju nije…

VišeLong right arrow

Uzdizanje Zakona

“Savršen je Zakon Jahvin — dušu krijepi.” (Psalam 19,8) “Jer, zaista, kažem vam, dok opstoji nebo i zemlja”, kaže Isus, “ni jedna jota, ni jedna kovrčica slova iz Zakona sigurno neće nestati, a da se sve ne ostvari” (Matej 5,18). Svojom poslušnošću Zakonu Krist je potvrdio njegovu nepromjenjivost i dokazao da svaki Adamov sin i svaka…

VišeLong right arrow

Izvor svih zakona

“O, kako ljubim Zakon tvoj, po cio dan o njemu razmišljam.” (Psalam 119,97) Na svemu što je stvoreno vidi se otisak Božanstva. Priroda svjedoči o Bogu. Osjetljiv um, doveden u vezu s čudesima i tajnama svemira, mora prepoznati djelovanje beskonačne sile. Zemlja ne daje svoja dobra, niti se iz godine u godinu nastavlja okretati oko…

VišeLong right arrow