Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Suđenje Petru, druga faza

“Malo poslije toga pristupiše Petru oni što ondje bijahu te mu rekoše: ‘Zbilja, i ti si njihov; ta i…

Pročitaj više

Suđenje Petru, prva faza

“Ali ga je Petar izdaleka slijedio do dvora velikog svećenika; uđe unutra i sjede sa slugama da vidi…

Pročitaj više

Suđenje Isusu, prva faza

“Oni koji uhvatiše Isusa odvedoše ga k velikom svećeniku Kaifi, kod koga se bijahu sastali književni…

Pročitaj više

Isus miran u presudnom trenutku

“‘Vrati mač svoj u korice. … Ili misliš da ne mogu zamoliti Oca svog da mi u ovaj čas pošalje više o…

Pročitaj više

Juda nije bio sam

“Najedanput se jedan od onih što bijahu s Isusom maši rukom, trgnu mač te udari slugu velikog svećen…

Pročitaj više

Neiskreni poljubac

“Dok je on još govorio, dođe Juda, jedan od Dvanaestorice, s brojnom svjetinom, naoružanom mačevima…

Pročitaj više

Spavanje u vrijeme krize

“Tada se vrati k učenicima, nađe ih gdje spavaju te reče Petru: ‘Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti…

Pročitaj više

Borba nad borbama

“Zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli: ‘Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež…

Pročitaj više

Put u Getsemani

“Tada Isus dođe s njima u zaselak koji se zove Getsemani, te im reče: ‘Sjedite tu dok ja odem onamo…

Pročitaj više

Isusova velikosvećenička molitva (3)

“Ne molim samo za njih nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u me, da svi budu jedno, k…

Pročitaj više