Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Duh Sveti oživljava

„Duh je onaj koji oživljava, a tijelo ne vrijedi ništa. Riječi koje sam vam ja rekao jesu Duh i živo…

Pročitaj više

On daje plod Duha

„Jer plod je Duha u svakoj dobroti i pravednosti i istini. „ (Efežanima 5,9 - Varaždinska Biblija)…

Pročitaj više

On donosi mudrost i razbor

„Na njemu će počivati Duh Gospodnji, Duh mudrosti i razbora, Duh savjeta i sile, Duh spoznaje i stra…

Pročitaj više

On nas poučava

„Što se vas tiče, pomazanje koje ste od njega primili ostaje u vama, i nemate potrebe da vas tko uči…

Pročitaj više

On nas uvodi u svu istinu

„A kada dođe on, Duh Istine, uvest će vas u svu istinu. On neće govoriti sam od sebe, već će govorit…

Pročitaj više

On vodi sinove Božje

„Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji.“ (Rimljanima 8,14) Duh Sveti je Osoba jer svjedoči…

Pročitaj više

On je uvijek pred nama, nećemo posrnuti

„Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti.“ (Psalam 16,8) U ovim kaotičnim…

Pročitaj više

On je utjelovljena istina

„Ja sam se zato rodio i zato došao na svijet da svjedočim za istinu. Svatko tko je prijatelj istine…

Pročitaj više

On je jači i moćniji od našeg neprijatelja

„Tko je taj Kralj slave? Jahve silan i junačan, Jahve silan u boju!“ (Psalam 24,8) Krist je bio…

Pročitaj više

S Bogom sve moguće

"Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Fila…

Pročitaj više