Propovjednik nad propovjednicima

Propovjednik nad propovjednicima

“Stražari odgovoriše: ‘Nikada čovjek nije govorio kao ovaj čovjek!’” (Ivan 7,46) Nakon rukopoloženja učenika, Krist je održao Govor na gori. Ovaj govor bio je upućen ljudskom rodu da mu bude zakon o dužnostima i svjetlo s Neba, nada i utjeha u očaju. On je nebeski blagoslov svijetu — glas s Božjeg prijestolja. Propovjednik nad propovjednicima, najveći…

VišeLong right arrow

Vodič

“Pokaži mi, Jahve, svoje putove, nauči me svojim stazama!” (Psalam 25,4) Gospodin kaže: “Zazovi me u dan tjeskobe.” (Psalam 50,15) On nas poziva da iznesemo pred Njega svoje teškoće i nevolje, svoju potrebu za božanskom pomoći. Poziva nas da Mu bez oklijevanja uputimo svoje molitve. Čim se teškoće pojave, trebamo Mu uputiti svoje iskrene, ozbiljne…

VišeLong right arrow

Čvrsta Stijena

“Živio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!” (2. Samuelova 22,47) Tvoja sam pisma pročitala sa zanimanjem i suosjećanjem. Kažem ti da tvoj sin sada treba oca više nego što ga je ikada trebao. On je pogriješio, ti to znaš i on znade da znaš, stoga će riječi koje bi mu sa…

VišeLong right arrow

Izbavitelj svojeg naroda

“Tim poče Isus svoja čudesa u Kani Galilejskoj te objavi slavu svoju, i učenici njegovi povjerovaše u njega.” (Ivan 2,11) Vino što ga je Krist stvorio za svetkovinu, kao i ono što ga je dao učenicima kao znamenje svoje krvi, bio je čisti grožđani sok. Prorok Izaija misli na ovo kad govori o novome vinu…

VišeLong right arrow

Uskrsli Spasitelj

“Posijan na ‘dobru zemlju’ jest onaj koji čuje i razumije riječ, te rodi i donese rod: jedan stostruk, drugi šezdeseterostruk, treći trideseterostruk.” (Matej 13,23) Kad je učenicima obećao Duha Svetog, Krist se približavao svršetku svoje zemaljske službe. Stajao je u sjeni križa, potpuno svjestan tereta krivnje koji će počinuti na Njemu kao Nositelju grijeha. Prije…

VišeLong right arrow

Veliki Uzor

“Nasljedujte Boga, budući da ste ljubljena djeca, i živite u ljubavi kao što je i Krist vas ljubio i predao samoga sebe za nas.” (Efežanima 5,1.2) Možda kažete da ste uzeli k sebi i dali svoja sredstva osobama koje nisu bile dostojne vašeg milosrđa i da ste se zbog toga obeshrabrili u pokušaju da pomognete…

VišeLong right arrow

Veličanstvo Neba

“Snažno je i veličanstveno djelo njegovo, i pravda njegova ostaje dovijeka.” (Psalam 111,3) Prvi korak u organizaciji Crkve koja će nakon Kristova od- 276 laska nastaviti rad bio je postavljanje Dvanaestorice. O ovom činu izvještaj glasi: “Zatim se uspne na goru te pozva k sebi one koje odabra. Oni dođoše k njemu. I on postavi…

VišeLong right arrow

Kralj pravednosti

“U njegove će dane Judeja biti spašena, i Izrael će živjeti spokojno. I evo imena kojim će ga nazivati: Jahve, Pravda naša.” (Jeremija 23,6)  Izaijini oduševljeni opisi Mesijine slave bili su predmet njegovog danonoćnog proučavanja — Mladica iz panja Jišajeva; Kralj koji kraljuje po pravdi i “sud pravi izriče bijednima na zemlji“; “utočište od nevremena……

VišeLong right arrow

Nebeski Ženik

“Dajte nam od svog ulja, jer nam se svjetiljke trnu.” (Matej 25,8) Način na koji slušamo Božju istinu i kako se odnosimo prema njoj nije pitanje koje nosi male posljedice. Ako pogrešno shvatimo istinu ili je ne cijenimo zato što ne njegujemo svjetlo koje dopire do nas, znači da gradimo na pijesku. Mudar graditelj gradi…

VišeLong right arrow

Onaj koji treba doći

“Te naredi da se poubijaju u Betlehemu i njegovoj okolici sva muška djeca.” (Matej 2,16) Prigodom Kristovog rođenja Sotona je vidio da su betlehemske ravnice obasjane blistavom slavom mnoštva nebeskih anđela. Čuo je njihovu pjesmu: “Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima, koje ljubi!” (Luka 2,14) Knez tame ugledao je zadivljene pastire ispunjene…

VišeLong right arrow