Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Istina će pobijediti

„Ovako vam govori Jahve: ‘Ne bojte se i ne plašite se toga velikog mnoštva, jer ovo nije vaš rat, ne…

Pročitaj više

Zajedno s Kristom trebamo spašavati izgubljene

„Te, čim dođe kući, pozove prijatelje i susjede pa im rekne: ‘Radujte se sa mnom, jer sam našao svoj…

Pročitaj više

Mi smo svjetlo svijetu

„Vi ste svjetlo svijetu. Nije moguće sakriti grad koji leži na gori.“ (Matej 5,14) Svoju dužnost…

Pročitaj više

Velikodušno dajemo za širenje Radosne vijesti

„Časti Gospoda svojim imanjem i prvinama svega prihoda svojega.“ (Izreke 3,9 - Varaždinska Biblija)…

Pročitaj više

Mi smo Božji svjedoci

„Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina.“ (Izaija 43,10) „Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina…

Pročitaj više

Rečeno nam je da idemo po svem svijetu

„Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju.“ (Marko 16,15) Gospodin…

Pročitaj više

Bog blagoslivlja one koji se brinu o siromašnima

„Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!“ (Psalam 41,1) Mi s…

Pročitaj više

Stvoreni smo radi dobrih djela

„Njegovo smo, naime, stvorenje, stvoreni u Kristu Isusu radi djela ljubavi koja Bog unaprijed pripre…

Pročitaj više

Pomažući drugima dobivamo blagoslov

„Podašna duša nalazi okrepu, i tko napaja druge, sam će se napojiti.“ (Izreke 11,25) Mnogima je…

Pročitaj više

Branitelji vjere

„Da se borite za vjeru koja je jedanput zauvijek predana svetima.“ (Juda 3) U svijetu se umnožav…

Pročitaj više