Nevidljivi

Nevidljivi

“Vjerom ostavi Egipat, ne bojeći se kraljeve srdžbe. Ostade, naime, postojan kao da promatra Nevidljivoga.” (Hebrejima 11,27) Obrazovanje stečeno u Egiptu bilo je Mojsiju bez sumnje korisno s mnogih gledišta; ali ono što je stekao kao pastir bila je najdragocjenija priprema za njegovo životno djelo. Po naravi je Mojsije bio nagao. Kao uspješan vojskovođa zemlje…

VišeLong right arrow

Darovatelj odmora

“Dođite vi sami napose, na samotno mjesto, te se malo odmorite!” (Marko 6,31)  Krist nije izgovorio nijednu riječ kojom bi otkrio svoju važnost i pokazao svoju nadmoć; On nije omalovažavao svoje bližnje. Nije se nametao kao autoritet oslanjajući se na svoj odnos s Bogom, ali su Njegove riječi i djela pokazivali da On poznaje svoje…

VišeLong right arrow

Veliko središte

“On je prije svega, i sve se u njemu drži u redu.” (Kološanima 1,17) Svi apostoli imali su ozbiljne mane kad ih je Isus pozvao u svoju službu. Čak i Ivan, koji je došao u najprisniju vezu s poniznim i krotkim Spasiteljem, po svojoj naravi nije bio ponizan i popustljiv. On i njegov brat nazvani…

VišeLong right arrow

Uzor

“Pa da Bog zbilja ne obrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu?” (Luka 18,7) “Tako je potisnuto pravo, i pravda mora stajati daleko. Jer na trgu posrnu istina, i poštenju više nema pristupa. Vjernosti je ponestalo, a tko izbjegava zlo, bude opljačkan.” (Izaija 59,14. 15) Ovo se ispunilo u Kristovom životu na…

VišeLong right arrow

Knez Emanuel

“Ne sustaje i ne malakše dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za njegovim naukom.” (Izaija 42,4) Crkva koja se želi pokazati uspješnom u Učiteljevoj službi mora biti odlučna i uporna. Njezini članovi ne smiju dopustiti da njihovi interesi usporavaju djelo. Nebeske sile spremne su surađivati s ljudskim oruđima i unaprijediti rad. Po svaku cijenu…

VišeLong right arrow

Čovjek boli

“Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut.” (Izaija 53,3) Prema Božjoj providnosti Ivan je došao tamo gdje mu jeKrist mogao dati predivnu objavu samog sebe i božanske istine za prosvjetljenje crkava. Neprijatelji istine nadali su se da će ušutkati glas Božjeg vjernog svjedoka ako ga…

VišeLong right arrow

Nevini Otkupitelj

“Tko će mi od vas dokazati neki grijeh? Ako vam objavljujem istinu, zašto mi ne vjerujete?” (Ivan 8,46) Od propasti Jeruzalema Isusove su se misli usmjerile jednom još značajnijem sudu. U uništenju nepokajana grada vidio je znamenje konačnog uništenja koje će doći na svijet. Rekao je: “Tada će se dovikivati gorama: ‘Padnite na nas!’ a…

VišeLong right arrow

Očekivani Osloboditelj

“Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza da naviještam evanđelje siromasima. Posla me da iscijelim one srca slomljena.” (Luka 4,18 — Varaždinska Biblija) Galilejci koji su se vraćali s Pashe donijeli su izvještaj o Isusovim čudesnim djelima. Sud koji su nad Njegovim djelima izrekli velikodostojnici u Jeruzalemu otvorio Mu je put u Galileju. Mnogi…

VišeLong right arrow

Izvor svakog duhovnog rasta

“Tražite od Jahve dažda u vrijeme proljetno! Jahve stvara munje i daje kišu; čovjeku kruh daje, a stoci travu.” (Zaharija 10,1) Duh Svemogućega djeluje na ljudska srca, a oni koji odgovaraju na Njegov utjecaj, postaju svjedoci za Boga i Njegovu istinu. Na mnogim se mjestima mogu vidjeti posvećeni muškarci i žene kako drugima prenose svjetlo…

VišeLong right arrow

Stijena Izraelovog spasenja

“A ja tebi kažem: Ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i Vrata pakla neće je nadvladati.” (Matej 16,18) Riječ Petar znači kamen — kamen koji se kotrlja. Petar nije bio stijena na kojoj je utemeljena Crkva. Vrata paklena nadvladala su ga kad se s kletvom odrekao svoga Gospodina.…

VišeLong right arrow