Još jedan uvjet

Još jedan uvjet

“Što god zatražite u svojoj molitvi, vjerujte da ste već dobili i bit će vaše.” (Marko 11,24 — Suvremeni hrvatski prijevod) Drugi uvjet uspješne molitve jest vjera. “Jer onaj koji želi 145 pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.” (Hebrejima 11,6) Isus je rekao svojim učenicima: “Što god…

VišeLong right arrow

Znanost molitve

“Bez prestanka molite! U svakoj prilici zahvaljujte.” (1. Solunjanima 5,17.18) Kristove pouke o molitvi zaslužuju da se brižljivo razmotre. U molitvi je božanski nauk i ova Kristova usporedba naglašava načela koja će koristiti svima koji ih razumiju. On pokazuje kako izgleda pravi duh molitve, naglašava potrebu ustrajnosti u iznošenju naših zahtjeva Bogu i uvjerava nas…

VišeLong right arrow

Ključ u ruci vjere

“Ako budete vjerovali, sve što zatražite u molitvi, primit ćete.” (Matej 21,22 — Suvremeni hrvatski prijevod) Što nebeski anđeli mogu misliti o jadnim bespomoćnim 143 ljudskim bićima koja se suočavaju s kušnjama, o bićima prema kojima Božje srce osjeća bezgraničnu ljubav i spremno im je darovati više no što mogu iskati i zamisliti, a koja…

VišeLong right arrow

O čemu razgovarate s Bogom?

“Jer Gospodin ima oči na pravednicima i uši svoje priklanja molitvama njihovim.” (1. Petrova 3,12) Bog nam govori preko prirode i objave, preko Providnosti i utjecaja svojega Duha. Ali sve to nije dovoljno: prijeko je potrebno da i mi pred Njime otvorimo svoje srce. Da bismo duhovno živjeli i imali duhovnu snagu, moramo održavati živu…

VišeLong right arrow

Konačno: položaj iznad anđela

“Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobijedih i sjedoh sa svojim Ocem na njegovu prijestolju.” (Otkrivenje 3,21) Zbog radosti koja mu je bila pokazana, Krist je izdržao križ prezrevši sramotu i zauvijek je sjeo s desne strane Bogu. On je umro na križu kao Žrtva za svijet,…

VišeLong right arrow

Govorite o Božjim blagoslovima

“Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću!” (Luka 22,32) Vjera upoznaje dušu s Božjim postojanjem i Njegovom prisutnošću, i gledajući jedino Božju slavu, sve više prepoznajemo ljepotu Njegovog karaktera i savršenstvo Njegove milosti. Naša duša biva osnažena duhovnom silom jer udišemo atmosferu Neba. … Mi se uzdižemo iznad svijeta i…

VišeLong right arrow

Gledajte gore, a ne dolje

“Zato podignite svoje klonule ruke i ispravite klecava koljena!” (Hebrejima 12,12 — Suvremeni hrvatski prijevod) Crkva obdarena Kristovom pravednošću Njegova je riznica u kojoj se u punini i konačnom prikazu trebaju pojaviti plodovi Njegove milosti, Njegovog milosrđa i Njegove ljubavi. U čistoći i savršenstvu svojeg naroda Krist vidi nagradu za svoje poniženje i dodatak svojoj…

VišeLong right arrow

Krune i haljine

“Tko pobijedi on će se obući u haljine bijele.” (Otkrivenje 3,5 — Šarić) Svatko od nas može uvidjeti da postoji sila koja djeluje zajedno s našim naporima da bismo zadobili pobjedu. Zar se muškarci i žene neće čvrsto držati pomoći koja im je osigurana, da bi bili uzdignuti i oplemenjeni? Zašto unižavaju sebe popuštanjem izopačenom…

VišeLong right arrow

Pobjednici nad kušnjama

“Prestanite se čuditi, ljubljeni — kao da vam se što neobično događa — požaru koji bjesni među vama da vas iskuša!” (1. Petrova 4,12) U ovo vrijeme kušnje trebamo se uzajamno hrabriti i tješiti. Sotonine kušnje danas su veće nego ikad jer je svjestan da ima samo još malo vremena i da će slučaj svakog…

VišeLong right arrow

Pobjeda zahvaljujući Kristovim zaslugama

“Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.” (1. Korinćanima 15,22) Plaćena je golema cijena da bismo mi mogli biti oslobođeni ropstva grijeha u koje smo dospjeli Adamovim padom. … Vrijednost ljudske duše nećemo razumjeti sve dok ne budemo shvatili veliku žrtvu za otkupljenje koja je prinesena na Golgoti. Adamov…

VišeLong right arrow