Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Mladica se suši kad se odvoji od Krista

„Ako tko u meni ne ostane, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i u oga…

Pročitaj više

Rod donosimo jedino kad prebivamo u Kristu

„Ostanite u meni i ja ću ostati u vama! Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu,…

Pročitaj više

Bog nas orezuje da bismo bili plodniji

„On siječe svaku mladicu na meni koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više r…

Pročitaj više

Mi smo mladice

„Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete…

Pročitaj više

Krist je pravi Trs

„Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar.“ (Ivan 15,1) Oni koji žele ići za Kristom, moraju v…

Pročitaj više

Sjedinjeni kao Božja djeca

„Dakako svi ste po vjeri sinovi Božji u Kristu Isusu.“ (Galaćanima 3,26) Rijetko nalazimo dvije…

Pročitaj više

Držati svako slovo Božjih zapovijedi

„Tko vrši njegove zapovijedi, ostaje u Bogu i Bog u njemu. I po tome, po duhu što nam ga dade, spozn…

Pročitaj više

Hodimo u istini

„Uistinu se vrlo obradovah kada dođoše neka braća koja posvjedočiše za tvoju čestitost, to jest kako…

Pročitaj više

Hodimo kao što je Krist hodio

„Kako ste primili Gospodina Krista Isusa, tako nastavite u njemu živjeti.“ (Kološanima 2,6) Vi s…

Pročitaj više

Prebivamo u Kristu, izvoru snage

„Budući da u njemu stanuje stvarno sva punina božanstva, po njemu ste i vi ispunjeni. On je glava sv…

Pročitaj više