Kategorija: Duhovnost

Sve objave


“Slavi duša moja Gospodina”

Iako se preporučuje Marijin hvalospjev predočiti u četirima stancama (vrsti strofe), moguće je promo…

Pročitaj više

Moj ljubljeni Sin

Naravno, šimun i Debora bili su zapanjeni. Nikada nisam saznala jesu li nam povjerovali, ali nisu re…

Pročitaj više

Pogubno jedinstvo

Razmislimo za trenutak što je sve kršćanska Crkva pretrpjela u ime jedinstva. Godine 34. skup nazva…

Pročitaj više

Kršćanin je propovijed u živome tijelu

Božja riječ ne objavljuje samo uzvišena načela istine i dužnosti koja trebaju usmjeravati naš život,…

Pročitaj više

Kako popraviti učinjeno zlo?

Dva natečena oka sa sjajnim modricama. Nisam mogla zamisliti uzrok. A onda sam čula razlog: "Nije na…

Pročitaj više