Sjajna zvijezda Danica

Sjajna zvijezda Danica

Ja, Isus, poslah anđela svoga posvjedočiti ovo po crkvama. Ja sam korijen i izdanak Davidov, sjajna zvijezda Danica. (Otkrivenje 22,16) Posljednja poruka Otkrivenja živo opisuje…

Long right arrow Više

Slava Bogu na visini

“Odjedanput se anđelu pridruži mnoštvo vojske nebeske koja je hvalila Boga: Slava Bogu na visini i na zemlji mir među ljudima koje ljubi!” (Luka 2,13.14)…

Long right arrow Više

Zahvaljujući Isusovoj ljubavi

Kristove pouke kojima je isticao krotkost, poniznost i ljubav, osobine bitne za rast u milosti i osposobljavanje za Njegovo djelo, bile su od najveće vrijednosti…

Long right arrow Više

Živa milost

Kada dopustimo Isusu da bude naš Gospodin, On nas mijenja. Milost, Božja spasonosna ljubav, preobražava nas dok svakoga dana hodamo s Isusom. Apostol Pavao je…

Long right arrow Više

Naš stariji brat

Jer i onaj, koji posvećuje, i oni, koji se posvećuju, svi su od jednoga. Zato se ne stidi zvati ih braćom. (Hebrejima 2,11) Vođeni ponosom,…

Long right arrow Više

Opredijeljeni za ljubav

“Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.” (Jeremija 31,3) Tog jutra moj dobar prijatelj, svećenik u jednoj velikoj bolnici, ušao je u sobu tek…

Long right arrow Više

Samo za grešnike

“Baš se tim očitova milost Božja u svojoj spasiteljskoj snazi za sve ljude.” (Titu 2,11) Pokazavši neposlušnost prema Božjim zapovijedima, ljudi su pali pod prokletstvo…

Long right arrow Više

Svjetlo mojoj stazi

“Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.” (Psalam 119,105) Svi mi trebamo vodiča kroz brojne tjesnace u životu kao što mornar treba…

Long right arrow Više

Proučavajte Daniela i Otkrivenje

“Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određeno) vrijeme blizu.” (Otkrivenje 1,3) Poruka koja će podignuti…

Long right arrow Više

Kako desegnuti sreću

U vršenju Božjih zapovijedi leži tajna sreće. Zapovijedi se mogu primijeniti na život jer im je osnova ljubav. Bogataš Paul Getty uskliknuo je: “Dao bih…

Long right arrow Više