logo


Viđenja o budućoj slavi   U najmračnijim danima svoga dugog sukoba sa zlom, Božja Crkva je dobivala objave o Gospodnjim vječnim namjerama. Njegovom narodu bila je dana mogućno...nastavi čitati
“Nemoj se bojati muka što te čekaju: đavao će ubrzo neke između vas baciti u tamnicu, da ‘budete podvrgnuti kušnji’, i trpjet ćete ‘deset dana’ nevolju. Ostani vjeran do smrt...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mihej 2″. 1 Jao onima koji smišljaju bezakonje i snuju zlo na posteljama svojim! O j...nastavi čitati
“Blago vama kad vas budu grdili i progonili i kad vam zbog mene budu lažno pripisivali svaku vrstu opačine! Radujte se i kličite od veselja, jer vas čeka velika nagrada na ne...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mihej 1″. 1 Riječ Gospodnja koja dođe Miheju Morešećaninu u dane Jotama, Ahaza i Eze...nastavi čitati
“A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni.” (2. Timoteju 3,12)“U iskustvu što ga je Ivan stekao za vrijeme progonstva nalazi se pouka o ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jona 4″. 1 A Joni bȋ veoma krivo, i on se ražesti. 2 I pomoli se Gospodu te reče: »A...nastavi čitati
“Tko god je položio ovu nadu u njega, čisti se od grijeha kao što je on čist.” (1. Ivanova 3,3)“Ivan je bio učitelj svetosti i u svojim je poslanicama Crkvi iznio...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Jona 3″. 1 I dođe riječ Gospodnja Joni drugi put govoreći: 2 »Ustani, idi u Ninivu, ...nastavi čitati
“Ljubljeni, nemojte vjerovati svakom duhu, već duhove podvrgnite kušnji da vidite jesu li od Boga, jer su se pojavili mnogi lažni proroci u svijetu.” (1. Ivanova 4,1)&#...nastavi čitati