Središnja tema Biblije

Središnja tema Biblije

“Ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo: kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest.” (1. Ivanova 3,2) Najveću odgojnu vrijednost u cijeloj Bibliji imaju životopisi koji su u njoj zabilježeni. Od svih ostalih razlikuju se po tome što su potpuno…

VišeLong right arrow

Rame uz rame

“I dok su tako razgovarali i pretresali, približi im se sam Isus te pođe s njima.” (Ivan 24,15) Oni koji traže Kristovu pravednost bavit će se velikom temom spasenja. Biblija je skladište koje njihove duše opskrbljuje životodavnom hranom. Oni razmišljaju o Kristovom utjelovljenju, razmišljaju o velikoj žrtvi koja je podnesena da ih se spasi od…

VišeLong right arrow

Kopajte duboko

“Po tvojim naredbama postajem razuman” (Psalam 119,104) Za um i dušu, isto kao i za tijelo, vrijedi Božji zakon da se snaga stječe trudom. Razvitak se postiže vježbanjem. U skladu s tim zakonom Bog se pobrinuo da nam u svojoj Riječi osigura pomagalo za razvijanje uma i duha. Biblija sadrži sva načela koja ljudi trebaju…

VišeLong right arrow

Utvrda protiv kušnji

“Kako će mladić čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.” (Psalam 119,9) Cijelo Sveto pismo objava je Božje slave u Kristu. Kad prihvatimo Pismo, kad u njega vjerujemo i kad smo poslušni njegovim uputama, ono postaje veličanstveno oruđe u djelu preporoda karaktera. Ono je veličanstveni poticaj, pogonsko gorivo koje oživljuje i osvježava tjelesne, umne i…

VišeLong right arrow

Smrt zemaljske naravi

“Ovo mi je utjeha u nevolji mojoj; da me tvoja oživjela riječ.” (Psalam 119,50 — Varaždinska Biblija) Kristov život koji daje život svijetu nalazi se u Njegovoj riječi. Svojom je riječju Isus liječio bolesti i istjerivao zle duhove; svojom je riječju utišao more i podizao mrtve; i narod je svjedočio da je Njegova riječ imala…

VišeLong right arrow

Stvaralačka sila

“Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.” (Psalam 33,6) U Božjoj riječi je stvaralačka sila koja je stvorila svjetove. Ta Riječ daje silu, rađa život. Svaka zapovijed je i obećanje. Prihvaćena voljom, primljena u dušu, donosi život Beskonačnoga, preobražava narav i nanovo stvara dušu na Božju sliku. Život koji je…

VišeLong right arrow

Bez premca

“Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje, tvoja su pravila moji savjetnici.” (Psalam 119,24) Nijedan drugi predmet neće uzdignuti svaku misao, osjećaj i težnje kao proučavanje Pisma. Ova Sveta riječ Božja je volja otkrivena ljudima. U njoj možemo naučiti što Bog očekuje od bića stvorenih na Njegovu sliku. Nijedna druga knjiga ne može zadovoljiti pitanja uma…

VišeLong right arrow

Ključevi Neba

“Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskog.” (Matej 16,19) Isus je nastavio: “A ja tebi kažem: ti si Petar — Stijena, i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i Vrata pakla neće je nadvladati.” (Matej 16,18) Riječ “Petar” znači “kamen — kamen koji se kotrlja”. Petar nije bio stijena na kojoj je utemeljena Crkva. Vrata…

VišeLong right arrow

Slušajmo Isusov glas

“Vi istražujete Pisma u kojima mislite da ima život vječni. I upravo ona svjedoče za me.” (Ivan 5,39) Bog nam govori u svojoj Riječi. U njoj se najjasnije otkriva Njegov karakter, Njegovo postupanje prema ljudima i veliko djelo otkupljenja. U njoj nam je izložena povijest patrijarha, proroka i drugih svetih ljudi iz davnine. Bili su to…

VišeLong right arrow

Pojašnjen plan spasenja

“Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer — to je sav čovjek.” (Propovjednik 12,13) Cjelokupna čovjekova dužnost određena je u Bibliji. Salomon kaže: “Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer — to je sav čovjek.” Božja volja otkrivena je u Njegovoj pisanoj Riječi i tu se nalazi osnovno znanje. Ljudska mudrost i poznavanje jezika različitih…

VišeLong right arrow