Daniel 12

Daniel 12

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 12”. 1 »I u ono vrijeme ustat će Mihael, veliki knez koji stoji nad sinovima puka tvojega. A bit će to vrijeme nevolje kakve ne bijaše otkako je naroda pa do toga vremena. I u ono će vrijeme tvoj puk biti izbavljen, svatko tko se nađe zapisan u…

VišeLong right arrow

Daniel 11

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 11”. 1 A prve godine Darija Medijca ja ustadoh da ga poduprem i osnažim. 2 A sad ću ti kazati istinu. Evo, ustat će u Perziji još tri kralja, a četvrti će steći puno više bogatstva od svih njih; pa kad se zbog…

VišeLong right arrow

Daniel 10

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 10”. 1 Treće godine Kira, kralja perzijskoga, Danielu, kojemu bijaše nadjenuto ime Beltešazar, bȋ objavljena riječ. I ta riječ bijaše istinita, a odnosila se na veliki rat; i on je tu riječ razumio i imao razumijevanje viđenja. 2 U te sam dane ja,…

VišeLong right arrow

Daniel 9

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 9”. 1 Prve godine Darija, sina Ahasverova, iz roda Medijaca, koji bijaše zakraljen nad kaldejskim kraljevstvom, 2 prve godine njegova kraljevanja ja, Daniel, razabrah u knjigama broj godina koji kroz riječ Gospodnju bijaše otkriven proroku Jeremiji kad se ima dovršiti opustošenje Jeruzalema —…

VišeLong right arrow

Daniel 8

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 8”. 1 Treće godine kraljevanja kralja Belšazara ukaza mi se viđenje — meni, Danielu — poslije onoga koje mi se ukazalo prije. 2 I gledah viđenje; i dogodi se, dok sam gledao, da se ja nađoh u Šušanu, tvrđavi što je u pokrajini…

VišeLong right arrow

Daniel 7

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 7”. 1 Prve godine Belšazara, kralja babilonskog, Daniel vidje san i viđenja glave svoje na postelji svojoj. Tad zapisa san iznijevši sažetak svega. 2 Daniel progovori i reče: Vidjeh noću u svome viđenju, i gle — četiri vjetra nebeska uzbibaše Veliko more. 3…

VišeLong right arrow

Daniel 6

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 6”. 1 Svidje se Dariju da postavi nad kraljevstvom stotinu i dvadeset satrapa, koji će biti nad svim kraljevstvom, 2 a nad njima trojicu predstojnika, od kojih jedan bijaše Daniel, kojima će tȋ satrapi polagati račun, kako kralj ne bi bio oštećen. 3 Taj se Daniel tada počeo isticati među…

VišeLong right arrow

Daniel 5

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 5”. 1 Kralj Belšacar priredi veliku gozbu za tisuću svojih odličnika te je pio vino pred tisuću njih. 2 Kušajući vino, Belšacar zapovjedi da donesu zlatne i srebrne posude što ih je njegov otac Nabukodonosor uzeo iz Hrama u Jeruzalemu, pa da piju…

VišeLong right arrow

Daniel 4

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 4”. 1 Nabukodonosor, kralj, svim pucima, narodima i jezicima, koji borave po svoj zemlji: Mir vam se umnožio! 2 Učini mi se dobrim objaviti vam znake i čudesa što ih za me učini Bog Svevišnji. 3 Kako su veliki njegovi znaci i kako su silna čudesa njegova! Njegovo je kraljevstvo…

VišeLong right arrow

Daniel 3

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Daniel 3”. 1 Kralj Nabukodonosor načini kip od zlata, kojemu visina bijaše šezdeset lakata, a širina mu šest lakata. Postavi ga u ravnici Duri, u pokrajini babilonskoj. 2 I posla kralj Nabukodonosor poziv da se skupe satrapi, upravitelji i namjesnici, savjetnici, rizničari, suci, činovnici i svi vladari pokrajina, da dođu na…

VišeLong right arrow