Psalam 147

Psalam 147

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 147”. 1 Slava Gospodu! Ta dobro je pjevati Bogu našemu, jer to je predivno, hvale je dostojno! 2 Gospod gradi Jeruzalem, sabire prognanike Izraelove. 3 Iscjeljuje one slomljena srca i povija rane njihove. 4 Određuje broj zvijezda, svaku njezinim imenom naziva. 5 Velik…

VišeLong right arrow

Psalam 146

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 146”. 1 Slava Gospodu! Hvali, dušo moja, Gospoda! 2 Hvalit ću Gospoda dok mi je života, dok me bude, Bogu svom ću pjevati. 3 Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječjega u kojemu nema spasenja. 4 Ispusti li dah svoj, u zemlju…

VišeLong right arrow

Psalam 145

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 145”. 1 Hvala Davidova. Uzvisit ću te, Bože moj, kralju moj, i blagoslivljat ću ime tvoje uvijek i dovijeka. 2 Svaki dan tebe ću blagoslivljati, i hvaliti ime tvoje uvijek i dovijeka. 3 Velik je Gospod i hvale predostojan, i nedokučiva je veličina…

VišeLong right arrow

Psalam 144

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 144”. 1 Psalam Davidov. Blagoslovljen Gospod, stijena moja, koji ruke moje nauči ratu, a prste moje boju! 2 Milosrđe moje i utvrda moja, tvrđava moja i izbavitelj moj; štit moj i onaj kojemu se utječem, onaj koji puk moj podloži poda me. 3 Gospode, što je čovjek da ga poznaješ, sin čovječji da misliš na njega! 4 Čovjek je…

VišeLong right arrow

Psalam 143

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 143”. 1 Psalam Davidov. Čuj, Gospode, molitvu moju, poslušaj moja preklinjanja: u vjernosti me svojoj usliši, i u pravednosti svojoj! 2 I ne idi na sud sa slugom svojim, jer nitko živ nije pravedan pred tobom! 3 Jer neprijatelj mi dušu progoni, život mi u zemlju satre; u tminu me nastani, kao davno…

VišeLong right arrow

Psalam 142

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 142”. 1 Misaona pjesma Davidova. Kad bijaše u špilji. Molitva. Glasom svojim vičem Gospodu, 2 Izlijevam pred njim svoju jadikovku, nevolju svoju pred njim razlažem. 3 Ako duh moj i klone u meni, ti znaš stazu moju. Na putu kojim idem namjestiše mi zamku. 4 Pogledaj nadesno i vidi: nikoga tko bi…

VišeLong right arrow

Psalam 141

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 141”. 1 Psalam Davidov. K tebi vapim, Gospode, pohitaj k meni; poslušaj mi glas kada k tebi vapim! 2 Nek mi se molitva uzdigne kao kȃd pred lice tvoje, podizanje ruku mojih ko večernja prinosnica! 3 Postavi, Gospode, stražu mojim ustima, čuvaj vrata usana mojih. 4 Ne daj srcu mojemu da se kakvoj zloj stvari prikloni, da počini djela…

VišeLong right arrow

Psalam 140

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 140”. 1 Zborovođi. Psalam Davidov. Izbavi me, Gospode, od zla čovjeka, zaštiti me od čovjeka nasilna: 2 od onih koji u srcu pakosti smišljaju i svakog se dana pribiru za rat. 3 Jezike svoje oštre kao zmija, otrov je gujin pod njihovim usnama.…

VišeLong right arrow

Psalam 139

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 139”. 1 Zborovođi. Psalam Davidov. Gospode, proničeš me i poznaješ; 2 ti znaš kada sjednem i kada ustanem, namisao moju izdaleka prozireš. 3 Moju stazu i lijeganje moje ispituješ, i svi moji putovi tebi su znani. 4 Riječ mi još nije na jeziku,…

VišeLong right arrow

Psalam 138

Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Psalam 138”. 1 Psalam Davidov. Hvalit ću te svim srcem svojim, pred bogovima pjevat ću ti hvale. 2 Klanjat ću se prema svetom Hramu tvojemu i hvaliti ime tvoje za tvoje milosrđe i za istinu tvoju; jer ti si uzveličao svoju riječ ponad svega imena svojega. 3 U dan kada te zazvah, uslišio si me,…

VišeLong right arrow