Odgođeno redovno zasjedanje Generalne konferencije

Odgođeno redovno zasjedanje Generalne konferencije

Zagreb, 20. ožujka 2020., APN (Neven Klačmer) Na svojem jučerašnjem sastanku Izvršnog odbora, Generalna konferencija Kršćanske adventističke crkve na razini svijeta donijela je odluku o…

Long right arrow Više

Ljubav ujedinjuje dok Europsko pastorsko savjetovanje odzvanja radošću

3. rujna 2018., Beograd, Sava centar, Srbija Photo Credit by: ADAMS/Tor Tjeransen U zraku se tog čitavog tjedna osjećala radost, a dolazila je od uzbuđenja…

Long right arrow Više

Video intervju sa zastupnicima JUK-a na GK

Pogledajte intervju sa zastupnicima JUK-a na Generalnoj konferenciji.  

Long right arrow Više

Odluka Generalne konferencije o rukopolaganju žena

Na zasjedanju Generalne konferencije Kršćanske adventističke crkve u San Antoniju, u Teksasu, odlučivalo se između ostalog i o tome hoće li Crkva odobriti svojim divizijama…

Long right arrow Više

Ujedinjenih šest zastava u San Antoniu

11. srpnja 2015.|San Antonio, Texas, SAD, [Victor Hulbert, tedNEWS] Na dan kada je srpski premijer Aleksandar Vučić bio otjeran na obilježavanju dvadesete obljetnice genocida u…

Long right arrow Više

Gradonačelnica San Antonia zahvaljuje za Generalnu konferenciju i „Put Kristu“

Predsjednik Generalne konferencije zahvaljuje gradonačelnici Ivy R. Raylor za toplu dobrodošlicu u gradu domaćinu. 11. srpnja, Andrew McChesney, Adventist Review /ANN   Gradonačelnica San Antonia,…

Long right arrow Više

Naših deset najboljih navoda sa zasjedanja GK 2015.

Prijedlog navoda daje: Adventist Review 10. „Ovi ljudi (djelatnici Adventist Reviewa) moraju biti budni cijelu noć, stoga želim da uđe u zapisnik da smo im…

Long right arrow Više

Intervju sa zastupnicima JUK-a na GK

Pogledajte intervju sa zastupnicima JUK-a na Generalnoj konferenciji

Long right arrow Više

Služba kroz glazbu

Juliana Baioni, Adventist Review/ANN   Glazbena skupina United dobro zna kako učvršćivati vjeru. Iako osnovana prije samo dvije godine, ova skupina sa La Sierra Sveučilišta…

Long right arrow Više

Izjava Sjevernoameričke divizije o izglasovanoj odluci po pitanju rukopolaganja žena

Sljedeću izjavu primili smo iz Odjela za komunikacije Sjevernoameričke divizije, 9. srpnja 2015. Sjevernoamerička divizija Kršćanske adventističke crkve priznaje glasovanje izvršeno na 60. zasjedanju Generalne…

Long right arrow Više