Raspeti i uskrsnuli Spasitelj

Raspeti i uskrsnuli Spasitelj

“S vrha cedra velikoga, s vrška mladih grana njegovih, odlomit ću grančicu i posadit je na gori visokoj, najvišoj. Na najvišoj gori izraelskoj nju ću zasaditi: razgranat će se ona, plodom uroditi.” (Ezekiel 17,22.23) To je i bio cilj da cijeli svemir može vidjeti uvjete saveza otkupljenja po kojima je Krist platio kaznu umjesto ljudskog…

VišeLong right arrow

Ostavite svoju krivnju u podnožju križa

“Svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!” (1. Petrova 5,7) Žalost, strahovanje, nezadovoljstvo, grižnja savjesti, krivnja i nepovjerenje vode do sloma životne snage i otvaraju vrata propadanju i smrti. (Put u bolji život, str. 149) Ovaj osjećaj krivnje treba biti odložen u podnožju golgotskog križa. Osjećaj krivnje zatrovao je izvore…

VišeLong right arrow

Priroda u svjetlu Golgote

“‘Gospodaru, zar nisi dobro sjeme posijao na svojoj njivi?’ A on im odgovori: ‘To je učinio neprijatelj.’” (Matej 13,27.28) Koliko god je to moguće, neka dijete od svojih najranijih godina boravi tamo gdje će ovaj divni udžbenik biti otvoren pred njim. Neka gleda prekrasne prizore koje je veliki Umjetnik naslikao na pokretnom platnu neba, neka…

VišeLong right arrow

Okupljeni oko križa

“Blagujte ondje, vi i vaše obitelji, u nazočnosti Jahve, Boga svoga; veselite se svime što su vaše ruke namaknule i što vam je Jahve, Bog vaš, blagoslovom udijelio.” (Ponovljeni zakon 12,7) Naš Bog je nježni, milostivi Otac. Bogoštovlje se ne bi smjelo smatrati nekom žalosnom, otužnom službom. Trebao bi nam biti užitak služiti Bogu i…

VišeLong right arrow

Ovaj svijet je bojno polje

“Uprimo pogled u Isusa, koji namjesto određene mu radosti podnese križ ne mareći za sramotu te otada sjedi s desnu Božjeg prijestolja!” (Hebrejima 12,2) Krist je umjesto radosti koju je imao, podnio križ. On je umro na križu kao žrtva za svijet, i kroz Njegovu žrtvu dobili smo najveći blagoslov koji je Bog mogao darovati…

VišeLong right arrow

Ljubav i pravda usklađene

“Ljubav će se i Vjernost sastati, Pravda i Mir zagrliti.” (Psalam 85,11) Jedino vas Bog može voditi tako da prepoznate Njegovu milosrđe, ljubav i strpljivost te ćete imati vjeru koja kroz ljubav radi i pročišćava dušu. To je Božji dar. To je otvaranje srca za primanje Riječi koja je kao lišće s drveta života. Neka…

VišeLong right arrow

Gledanjem se mijenjamo

“Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja.” (1. Ivanova 3,1) Kristovim zaslugama i Njegovom pravdom koja nam se pripisuje zbog vjere, trebamo stalno usavršavati svoj kršćanski karakter. Naša zadaća svakog dana i svakog trenutka određena je u riječima apostola: “Uprimo pogled u začetnika i završitelja vjere, u Isusa.” (Hebrejima 12,2)…

VišeLong right arrow

Vječna vrijednost slave

“Nama koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno.” (2. Korinćanima 4,18) Godine samoodricanja, oskudice, iskušenja, patnji i progonstva koje je izdržao, Pavao je smatrao prolaznim trenucima. Zbivanja sadašnjega vremena nisu vrijedna spomena kad se usporede s vječnom vrijednošću slave koja nas očekuje kad se borba jednom…

VišeLong right arrow

“Živi, grešniče, živi!”

“Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!” (Psalam 30,5) Kad bismo više razmišljali i govorili o Isusu, a manje o sebi, trebali bismo mnogo više osjećati Njegovu nazočnost. Ako ostanemo u Njemu, bit ćemo ispunjeni mirom, vjerom i hrabrošću, te ćemo imati iskustva pobjede kad dolazimo na sastanke. Tad će i drugi biti osvježeni…

VišeLong right arrow

Božji radnik

“Uistinu, naša nam sadašnja ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu.” (2. Korinćanima 4,17) Ako je Pavao, imajući probleme sa svih strana, ometan i proganjan, mogao nazvati svoje nevolje kratkotrajnim malim nevoljama, čemu današnji kršćanin treba prigovarati? Kako su neznatne naše nevolje u usporedbi s mnogim Pavlovim nevoljama! Nisu vrijedne usporedbe…

VišeLong right arrow