Kategorija: Vjera i zivot

Sve objave


Živa milost

Kada dopustimo Isusu da bude naš Gospodin, On nas mijenja. Milost, Božja spasonosna ljubav, preobraž…

Pročitaj više

Naš stariji brat

Jer i onaj, koji posvećuje, i oni, koji se posvećuju, svi su od jednoga. Zato se ne stidi zvati ih b…

Pročitaj više

Opredijeljeni za ljubav

“Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.” (Jeremija 31,3) Tog jutra moj dobar prijat…

Pročitaj više

Samo za grešnike

"Baš se tim očitova milost Božja u svojoj spasiteljskoj snazi za sve ljude." (Titu 2,11) Pokazavš…

Pročitaj više

Svjetlo mojoj stazi

"Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi." (Psalam 119,105) Svi mi trebamo vod…

Pročitaj više

Proučavajte Daniela i Otkrivenje

"Blago čitaču i slušačima riječi ovoga proročanstva ako vrše što je u njemu napisano, jer je (određe…

Pročitaj više

Kako desegnuti sreću

U vršenju Božjih zapovijedi leži tajna sreće. Zapovijedi se mogu primijeniti na život jer im je osno…

Pročitaj više

Čisto srce je važno

"Ništa nečisto nikada neće u nj ući: nijedan koji čini što je odurno i lažno, već samo oni koji stoj…

Pročitaj više

Novi Izrael

Odnos Izraela prema Jahvi bio je određen njegovim odgovorom na Kristov dolazak i na Njegovu žrtvu po…

Pročitaj više

Uloga Izraela

Uloga Izraela bila je određena vjerskom naravi i teološkim značenjem imena “Izrael” u Starome zavjet…

Pročitaj više