Proslaviti Boga jest ono što nas pokreće

Proslaviti Boga jest ono što nas pokreće

“Prinesite Jahvi slavu njegova imena.” (Psalam 29,2) Mi živimo u probnom razdoblju. Svi oni koji se već nalaze u grobovima prošli su ovo razdoblje probe i provjere kako bi se vidjelo mogu li ostvariti svoju odgovornost da služe Bogu. Želja da služimo Bogu trebala bi za nas biti najjači pokretač. Trebala bi nas dovesti do…

VišeLong right arrow

Priprema za Kristov dolazak

“Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina Čovječjega.” (Matej 24,37) Noa je propovijedao narodu svojega doba da će im Bog dati vrijeme od sto dvadeset godina u kojemu se trebaju pokajati za svoje grijehe i potražiti utočište u arci, ali oni su odbili poziv milosti. Dano im je dovoljno…

VišeLong right arrow

Na rubu velike krize

“Jao dana! Jer Jahvin dan je blizu i dolazi ko pohara od Svevišnjeg.” (Joel 1,15) Danas znakovi vremena objavljuju da se nalazimo na pragu velikih i svečanih događaja. U našem svijetu sve je u pokretu. Pred našim očima ispunjavaju se Spasiteljeva proročanstva o događajima koji trebaju prethoditi Njegovu dolasku: “Čut ćete za ratove i glasine…

VišeLong right arrow

Pouka o umjerenosti

“Dakako, bit će velik pred Gospodinom. Sigurno neće piti ni vina ni opojna pića; napunit će se Duhom Svetim.” (Luka 1,15) Bog je pozvao Zaharijina sina na veliku zadaću, najveću koja je ikada bila povjerena ljudima. Da bi ispunio ovo djelo, Bog je morao raditi s njim. Božji Duh bit će s njim ako bude…

VišeLong right arrow

Gospodin će doći brže nego što to mnogi očekuju

“Pa da Bog zbilja ne obrani svoje izabranike koji dan i noć vapiju prema njemu? I da zategne s njihovom stvari? Kažem vam, brzo će ih obraniti.” (Luka 18,7.8) Kad bi mogli gledati nebeskim očima, ljudi bi vidjeli skupine anđela, jakih u sili, smještenih oko onih koji su sačuvali Kristovu poruku o postojanosti. Sa suosjećajnom…

VišeLong right arrow

Tada ćemo spoznati

“O dubino bogatstva, mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučive njegove odluke, i kako neistraživi njegovi putovi!” (Rimljanima 11,33) Sotona ima za cilj prekinuti svaku komunikaciju između Boga i Njegovog naroda, kako bi mogao primijeniti svoje varljive smicalice bez prisutnosti glasa savjesti koji bi upozoravao na opasnost. Ako kod ljudi može izazvati nepovjerenje prema glasniku,…

VišeLong right arrow

Ništa između nas i Boga

“Zato ćete klicati od radosti, iako se jedan čas — ako to mora biti — budete ožalostili raznim kušnjama, da se vrijednost vaše vjere, dragocjenija od propadljivog zlata koje se kuša u vatri, pokaže na hvalu, slavu i čast u času kad se objavi Isus Krist.” (1. Petrova 1,6.7) Kad se nađemo u kušnji da…

VišeLong right arrow

Treba učiniti korjenite promjene

“Da budete besprijekorni i čisti, neporočna djeca Božja usred nastranog i pokvarenog naraštaja u kojem svijetlite kao zvijezde u svemiru.” (Filipljanima 2,15) Stanovnici cijelog svemira očekuju da Kristovi sljedbenici blistaju kao svjetiljke u svijetu. Oni trebaju otkriti spasonosnu silu milosti koja je ljudima ukazana Kristovom smrću. Od onih koji tvrde da su kršćani Bog s…

VišeLong right arrow

Tražite i spasite izgubljene

“Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane.” (Ivan 15,16) Ovaj povjereni posao počiva na svima koji tvrde da vjeruju u Isusa Krista. Mi trebamo nastojati spasiti one koji su izgubljeni. Istinski Kristov radnik hrva se s Bogom u molitvi, i…

VišeLong right arrow

Pozvani za svjedoke

“Vaše svjetlo neka tako zasja pred ljudima da vide vaša djela ljubavi te slave vašeg Oca nebeskog.” (Matej 5,16) Adventisti sedmog dana su u naročitom smislu poslani u svijet kao stražari i nositelji svjetla. Njima je povjereno objavljivanje posljednje opomene svijetu koji propada. Njih obasjava predivna svjetlost iz Božje riječi. Njima je povjeren najznačajniji zadatak…

VišeLong right arrow