Posljednja kriza

Posljednja kriza

“Pravda mora stajati daleko. Jer na trgu posrnu istina, i poštenju nema više pristupa.” (Izaija 59,14) Mi živimo u vrijeme posljetka. Znakovi vremena koji se brzo ispunjavaju govore da je Kristov dolazak na vratima. Dani u kojima živimo svečani su i značajni. Božji Duh se postupno, ali sigurno povlači sa Zemlje. Epidemije smrtonosnih bolesti i…

VišeLong right arrow

Postojan do kraja

“Zato, ljubljeni, dok ovo čekate, revno nastojte da bez ljage i mane budete u njegovim očima u miru!” (2. Petrova 3,14) Gledajući kroz stoljeća do kraja vremena, Petar je bio nadahnut da ocrta stanje koje će vladati u svijetu neposredno pred Kristov drugi dolazak. “Na koncu vremena pojavit će se izrugivači”, pisao je, “koji će…

VišeLong right arrow

Iskorišćujte vrijeme

“Zato se veli: ‘Probudi se, ti koji spavaš, ustani od mrtvih, i Krist će ti svijetliti!’ Prema tome, pomno pazite kako živite! Iskorišćujte vrijeme, jer su ovi dani zli!” (Efežanima 5,14-16) Mi živimo u najsvečanijem razdoblju povijesti ovoga svijeta. Uskoro se treba odlučiti sudbina ljudi. … Naš vodič treba biti Duh istine. … Mnogi su…

VišeLong right arrow

Sposobni smo za bolje

“Krist je naime, dok smo još bili slabi, umro u pravo vrijeme za nas bezbožnike.” (Rimljanima 5,6) Društvo se danas vrlo brzo približava pokvarenosti svijeta prije potopa. Dok djeca prolaze tinejdžersko razdoblje i postaju mladići i djevojke, oni postaju samodostatni, napredujući velikom brzinom u stjecanju znanja o zlu. Današnji mladi svoje obrazovanje o kriminalu stječu…

VišeLong right arrow

Po svemu svijetu

“Tada im reče: ‘Idite po svem svijetu, i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!’” (Marko 16,15) Svjetlost koju je Bog dao svojemu narodu ne treba ograničiti samo na crkve koje već znaju istinu. Nju treba proširiti po svim tamnim krajevima na Zemlji. Oni koji hode u svjetlosti kao što je Krist u svjetlosti, surađuju sa Spasiteljem…

VišeLong right arrow

Potaknuti na djelovanje

“Bdijte i molite svaki čas, da biste mogli umaći svemu onomu što se ima dogoditi i održati se pred Sinom Čovječjim.” (Luka 21,36) Ukazano mi je na opasnost koja nam prijeti kao narodu, a to je da se radije ugledamo na ovaj svijet nego na Krista. Nalazimo se na samoj granici vječnog svijeta, ali neprijateljev…

VišeLong right arrow

Henok i Kristov drugi dolazak

“Henok, sedmi patrijarh poslije Adama veli: Pazite! Dolazi Gospodin sa svojim svetim Desettisućama da sudi svima i da kazni sve.” (Juda 14.15) Edenski vrt iz kojega su naši praroditelji bili istjerani ostao je netaknut u svojoj ljepoti sve do trenutka dok Bog nije naumio poplavom uništiti Zemlju. Bog je zasadio taj vrt i posebno ga…

VišeLong right arrow

Kralj dolazi

“Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.” (Luka 21,28) Krist je naložio svojemu narodu da pazi na znakove Njegova dolaska i da se raduje kad bude primijetio znamenja dolaska svojega Kralja. “Kad počne ovo bivati,” rekao je, “uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.” Obratio…

VišeLong right arrow

Sav sud pripada Sinu

“Jer kao što Otac ima život u sebi, tako je i Sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je i vlast da sudi, jer je Sin Čovječji.” (Ivan 5,26.27) Otac je svojemu Sinu prepustio sav sud. Krist će proglasiti nagradu za odanost. “Jer Otac ne sudi nikomu, već je sav sud dao Sinu.…

VišeLong right arrow

Oni koji su zapisani u Knjizi života

“Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti — svi koji se nađu zapisani u Knjizi.” (Daniel 12,1) što se više bližimo pogibli posljednjih dana, napadi neprijatelja postaju jači i odlučniji. Sotona je sišao s velikom moći, znajući da ima…

VišeLong right arrow