Suradnici s Njim

Suradnici s Njim

“Vi ste svjetlo svijetu.” (Matej 5,14) Naš Gospodin želi da Njegova crkva pokaže svijetu svu puninu bogatstva i izobilja koje nalazimo u Njemu. Mi neprekidno primamo darove Božje milosti i, dijeleći ih drugima, trebamo ovom svijetu otkriti Kristovu ljubav i dobrotu. I dok je cijelo Nebo u pokretu, šaljući glasnike u sve krajeve svijeta da…

VišeLong right arrow

Glava Crkve

“On je i Glava Tijela, Crkve: on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi.” (Kološanima 1,18) Nakon uzašašća Krist vrši svoje djelo na Zemlji preko izabranih izaslanika kroz koje govori ljudskim sinovima i propovjednicima o njihovim potrebama. Velika Glava Crkve nadzire svoje djelo preko ljudi koje je Bog postavio da budu Njegovi…

VišeLong right arrow

Istinitost, iskrenost, poštenje

“Ostani vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac — život!” (Otkrivenje 2,10) Sveznajući Bog vidi nedostatke svakoga od nas i sklonosti kojima podliježemo, ali ipak nas podnosi takve kakvi jesmo i sažaljuje se na nas zbog naših slabosti. Od pripadnika svojeg naroda On traži da gaje taj isti duh suosjećajnosti i strpljivosti. Pravi kršćani…

VišeLong right arrow

Osobni utjecaj je snaga

“Zdenac je u mom vrtu, izvor žive vode koja teče s Libana.” (Pjesma 4,15) Isto tako će osobni dodir i druženje s ljudima učiniti da spasonosna snaga Evanđelja dopre do njih. Ljudi se ne spašavaju kao skupina, već kao pojedinci. U osobnom utjecaju krije se snaga. On se treba sjediniti s Kristovim utjecajem, uzdizati kao…

VišeLong right arrow

Ezekija se ponizio

“Ezekija se ponizio zato što mu se bilo uzoholilo srce, i on i Jeruzalemci, pa tako nije došla na njih Jahvina srdžba za Ezekijina života.” (2. Ljetopisa 32,26) Ispunjen kajanjem, “Ezekija se ponizio zato što mu se bilo uzoholilo srce”. Ali zlo sjeme je bilo posijano i u svoje vrijeme je trebalo proklijati i donijeti…

VišeLong right arrow

Riječi su pokazatelj

“Dobar čovjek iz dobre riznice srca svojega iznosi dobro, zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo.” (Matej 12,35 — šarić) Vaše riječi su pokazatelj vašega karaktera. Ovdje vidimo koliko je važno oprezno birati riječi koje izgovaramo. Kad se pravilno koristi, dar govora ima veliku moć na dobro. Prednost je svih nas što možemo ispuniti odaje…

VišeLong right arrow

U skladu s Kristom

“Kao njegovi suradnici mi vas opominjemo da ne primate uzalud milosti Božje.” (2. Korinćanima 6,1) Cijelo Nebo se zanima za djelo koje se obavlja na ovom svijetu i kojim se ljudi i žene pripremaju za budući besmrtni život. Po Božjem planu ljudskim je oruđima dana visoka čast da kao suradnici s Isusom Kristom rade na…

VišeLong right arrow

Prava poniznost

“Naprotiv, što je ludo u očima svijeta, izabra Bog da posrami jake da se nijedan čovjek ne može ponositi pred Bogom.” (1. Korinćanima 1,27-29) Nakon Isusovog uzašašća, liječnici, pravnici, svećenici, vladari, književnici i teolozi slušali su s čuđenjem riječi mudrosti i sile koje su govorili neuki skromni ljudi. Diveći se uspjehu ovih poniznih učenika, ovi…

VišeLong right arrow

Posvećujuća snaga istine

“Posveti ih istinom; tvoja je riječ istina.” (Ivan 17,19) Trajno obrazovanje pružit će čovjeku više nego išta drugo. Oni koji nikad nisu zadovoljni ako svakodnevno ne rastu, uistinu će napredovati u životu. Nemojte se zadržavati samo na jednoj točki, usredotočujući sve snage uma samo na to, nastojeći to uporno nametnuti i drugima, već uzmite drugu…

VišeLong right arrow

Čvrsto oslanjanje na Krista

“A Bog, izvor nade, neka vam dadne potpunu radost i mir u vjeri da napredujete u nadi snagom Duha Svetoga.” (Rimljanima 15,13) Ponekad dubok osjećaj bezvrijednosti može izazvati strujanje užasa kroz dušu, ali to nije dokaz da je Bog promijenio svoj odnos prema nama niti mi prema Bogu. Trebali bismo vjerom zgrabiti Kristovu ruku i…

VišeLong right arrow