Jedinstvo u Crkvi

Jedinstvo u Crkvi

“Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša.” (Djela 4,32) Kad se Sveti Duh izlio na ranu Crkvu, “Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša.” (Djela 4,32) Kristov Duh učinio ih je kao jedno. To je plod prebivanja u Kristu. Mi trebamo božansko prosvjetljenje. Svaki pojedinac teži postati središte utjecaja, i dok…

VišeLong right arrow

Najvažniji objekt

“Ali ako u svjetlu živimo, kao što je on u svjetlu, u zajednici smo jedan s drugim, i krv nas njegova Sina, Isusa, čisti od svakoga grijeha.” (1. Ivanova 1,7) Zajedništvo je snaga, i Gospodin želi da se ta istina objavi svim članovima Kristovog Tijela. Svi trebaju biti ujedinjeni u ljubavi, blagosti i poniznosti uma.…

VišeLong right arrow

Crkva će biti pridodana crkvi

“Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!” (Izaija 55,6) Vjernici crkve trebaju ustati i svijetliti usred moralne tame ovoga svijeta. Ako smo povezani sa Svjetlom svijeta, odsjajivat ćemo svjetlost drugima. Uzimamo li udjela u Spasiteljevoj bogatoj milosti, bit ćemo na blagoslov onima oko nas. Zato što mnogi Njegovi takozvani sljedbenici žele…

VišeLong right arrow

Nebo čeka na suradnju

“Tad će sinuti poput zore tvoja svjetlost. Pred tobom će ići tvoja pravda, a Slava Jahvina bit će ti zalaznicom.” (Izaija 58,8) Stalna pomisao na dragocjenu Kristovu žrtvu zbog nas osposobljava nas da ukažemo i drugima na Božje Janje koje je na sebe uzelo grijehe svijeta. Mi moramo biti tumači djelotvornosti Kristove krvi kojom su…

VišeLong right arrow

Neka Crkva ustane i svijetli

“Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A Zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom.” (Izaija 60,1.2) Zavist je prouzročila prvu smrt na našem svijetu. Sva sebičnost dolazi od Sotone. Ljudska bića pripadaju jednoj velikoj obitelji, Božjoj obitelji. Oni trebaju…

VišeLong right arrow

Kraljevsko ime

“Ali, ako trpi kao kršćanin, neka se ne stidi, već neka hvali Boga tim imenom.” (1. Petrova 4,16) Bog mi je naložio da objavim Njegovom narodu, pastorima i vjernicima: “Zauzmite položaj na uzvišenom području. Staloženo se krećite naprijed i prema gore stazom koju je Isus utro. Nemojte se oslanjati na svoje mišljenje. Posvećenje istinom je…

VišeLong right arrow

Krist proslavljen u svom narodu

“Ovo vam rekoh, da u meni imate mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se: ja sam pobijedio svijet!” (Ivan 16,33) Krist nije pretrpio neuspjeh niti je bio obeshrabren, pa Njegovi sljedbenici trebaju pokazati istu ustrajnu vjeru. Oni trebaju živjeti kao što je On živio i raditi kao što je On radio, jer oni…

VišeLong right arrow

Suradnici s Njim

“Vi ste svjetlo svijetu.” (Matej 5,14) Naš Gospodin želi da Njegova crkva pokaže svijetu svu puninu bogatstva i izobilja koje nalazimo u Njemu. Mi neprekidno primamo darove Božje milosti i, dijeleći ih drugima, trebamo ovom svijetu otkriti Kristovu ljubav i dobrotu. I dok je cijelo Nebo u pokretu, šaljući glasnike u sve krajeve svijeta da…

VišeLong right arrow

Glava Crkve

“On je i Glava Tijela, Crkve: on je početak, prvorođenac od mrtvih, da u svemu bude prvi.” (Kološanima 1,18) Nakon uzašašća Krist vrši svoje djelo na Zemlji preko izabranih izaslanika kroz koje govori ljudskim sinovima i propovjednicima o njihovim potrebama. Velika Glava Crkve nadzire svoje djelo preko ljudi koje je Bog postavio da budu Njegovi…

VišeLong right arrow

Istinitost, iskrenost, poštenje

“Ostani vjeran do smrti, i dat ću ti vijenac — život!” (Otkrivenje 2,10) Sveznajući Bog vidi nedostatke svakoga od nas i sklonosti kojima podliježemo, ali ipak nas podnosi takve kakvi jesmo i sažaljuje se na nas zbog naših slabosti. Od pripadnika svojeg naroda On traži da gaje taj isti duh suosjećajnosti i strpljivosti. Pravi kršćani…

VišeLong right arrow