Naša potreba za Svetim Duhom

Naša potreba za Svetim Duhom

„Ako imamo život po Duhu, slijedimo Duha!“ (Galaćaima 5,25) Sveti Duh nije nam dan samo da posvećuje, već i da osvjedočuje. Mi se ne možemo pokajati za svoje grijehe ako nismo osvjedočeni u svoju krivnju. Koliko nam je onda potreban Sveti Duh dok radimo na spašavanju grešnih duša. Naše ljudske sposobnosti bit će uzaludne ako…

VišeLong right arrow

Neka zasja vaše svjetlo

„Onaj koji radi što je pošteno dolazi k svjetlu, da bi se očitovalo da su njegova djela učinjena u Bogu.“ (Ivan 3,21) U svojem Govoru na gori, Isus je ljudima iznio činjenicu da se u osobnoj pobožnosti krije njihova snaga. Oni se trebaju predati Bogu, surađivati s Njim bez ograničenja. Visoki prohtjevi, obredi i ceremonije,…

VišeLong right arrow

Božji blagoslovi i naša odgovornost

„Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama – govori Jahve nad Vojskama.“ (Malahija 3,7) Sotona neprekidno iznosi grijehe i zlodjela onih koji sebe smatraju Božjom djecom i ruga se Božjim anđelima zbog njihovih mana. Što će dovesti Gospodnji narod u pravi položaj pred Njim? Gospodin odgovara na to pitanje preko Malahije: „Vratite se…

VišeLong right arrow

Nebeske osobine

„Posveti ih istinom; tvoja je Riječ istina.“ (Ivan 17,17) Dragocjen je svaki trenutak našeg vremena kušnje jer je to vrijeme određeno za oblikovanje našeg karaktera. Trebamo posvetiti najveću pozornost njegovanju naše duhovne naravi. Trebamo paziti na svoje srce, bdjeti nad svojim mislima da se poročnost ne bi uvukla u našu dušu. Moramo sačuvati svaku sposobnost…

VišeLong right arrow

Sjedinjeni sa svojim Stvoriteljem

„Tko tvrdi da ostaje u njemu, taj mora tako živjeti kako je on živio.“ (1. Ivanova 2,6) Pred nama je veliko djelo koje moramo obaviti ako želimo baštiniti vječni život. Mi trebamo odbaciti bezbožnost i svjetovne strasti i živjeti životom pravednosti. Mnogi govore da za spasenje trebamo vjerovati u Isusa i da je to sve;…

VišeLong right arrow

Zbrajanje i množenje

„Milost vam i mir u obilju po pravoj spoznaji Boga i našega Gospodina Isusa!“  (2. Petrova 1,2) Mi se ne smijemo oslanjati na svoju vjeru, već na Božja obećanja. Kada se pokajemo zbog svojih nekadašnjih prekršaja Zakona i odlučimo Mu biti poslušni u budućnosti, moramo vjerovati da će nas Bog prihvatiti radi Krista i da…

VišeLong right arrow

Vođeni Svetim Duhom

„Gle, u dlanove sam te svoje urezao.“ (Izaija 49,16) Postoje dva smjera ponašanja kojima možemo krenuti. Jedan nas udaljava od Boga i isključuje iz Njegovog kraljevstva; na tom putu ima zavisti, sukoba, ubojstva i svakovrsnih zlih djela. Trebali bismo slijediti drugi smjer ponašanja u kojem ćemo naći radost, mir, sklad i ljubav. … Upravo nam…

VišeLong right arrow

Oblikovati karakter po ugledu na Božji

„Naprotiv, plod su Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih ne postoji zakon.“ (Galaćanima 5,22.23) Ljudi mogu postati upravo ono što žele. Karakter se ne dobiva na isti način kao i obrazovanje. Karakter se ne dobiva nagomilavanjem blaga ili stjecanjem svjetovnih časti. Karakter se ne dobiva time što ćemo od…

VišeLong right arrow

Odmor kršćanina

„Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti. Uzmite jaram moj na se i učite od mene, jer sam krotka i ponizna srca. Tako ćete naći pokoj svojim dušama, jer jaram je moj sladak, a moje breme lako.“ (Matej 11,28-30) Svijet je pun nemira, nevolja i teškoća. To je…

VišeLong right arrow

Davanje – navika rođena iz ljubavi

„Neka svakoga prvog dana u sedmici svatko od vas zasebice stavi na stranu ono što mogne uštedjeti, da se ne sabire kad uspijem doći.“ (1. Korinćanima 16,2) Davanje je dio evanđeoske vjere. Temelji plana spasenja postavljeni su na žrtvi. Isus je napustio kraljevske dvorove Neba i postao siromašan da bismo se mi Njegovim siromaštvom mogli…

VišeLong right arrow