Uskrsnuo je!

Uskrsnuo je!

“On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen.” (Matej 28,6) Jedan potres označio je trenutak kad je Krist položio svoj život, a drugi je posvjedočio trenutak kad Ga je pobjednički ponovno uzeo. Onaj koji je pobijedio smrt i grob, pobjedničkim je korakom izišao iz groba usred potresa,…

VišeLong right arrow

Svršeno je

“Kad Isus uze ocat, reče: ‘Svršeno je!’ Te nakloni glavu i — predade duh.” (Ivan 19,30) Žestokim je kušnjama Sotona navaljivao na Isusovo srce. Spasitelj nije mogao vidjeti preko groba. Nada Mu nije pokazivala da će izići iz groba kao pobjednik, niti govorila o tome da je Otac prihvatio Njegovu Žrtvu. Bojao se da je…

VišeLong right arrow

Razbojnik koji se pokajao

“Isuse, sjeti me se kada dođeš u svoje kraljevstvo!” (Luka 23,42) U Njegovoj agoniji na križu, Isusu je došla zraka utjehe. To je bila molba razbojnika koji se kajao. Oba čovjeka raspeta s Isusom u početku su Ga ružili, a jedan je u svojim patnjama postajao još očajniji i prkosniji. Ali je njegov sudrug bio…

VišeLong right arrow

Vi ste čisti

“Tko je okupan, treba mu oprati samo noge. On je potpuno čist. I vi ste čisti.” (Ivan 13,10) Ove riječi znače više od tjelesne čistoće. Krist još uvijek govori o uzvišenijem očišćenju, što je slikovito prikazano nižim. Onaj tko dolazi s kupanja čist je, ali se noge u sandalama brzo zapraše, pa ih je potrebno…

VišeLong right arrow

Radosna vijest svijetu

“Ova Radosna vijest o Kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo, i tada će doći svršetak.” (Matej 24,14) Krist je dao znakove svojega dolaska. On izjavljuje da mi možemo znati kad je blizu, čak pred vratima. On govori o onima koji vide te znakove: “Ovaj naraštaj neće proći dok se sve…

VišeLong right arrow

Isus je došao proslaviti Boga

“Ali sam radi ovoga i došao u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!” (Ivan 12,27.28) Vijest o Grcima, koja je najavljivala prikupljanje neznabožaca, podsjetila je Isusa na Njegovo cjelokupno poslanje. Djelo otkupljenja izišlo Mu je pred oči, od vremena kad je na Nebu načinjen nacrt, do smrti koja je sada bila tako bliska. Tajanstveni oblak…

VišeLong right arrow

Pobjednički ulazak

“Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.” (Zaharija 9,9) Krist se za kraljevski ulazak pridržavao židovskog običaja. Životinja na kojoj je jahao bila je životinja koju su jahali izraelski kraljevi, i proročanstvo je najavilo da će Mesija tako doći u svoje kraljevstvo. Čim su…

VišeLong right arrow

Ispit Kristovog božanstva

“Lazare, iziđi!” (Ivan 11,43) On je osjećao svu težinu boli kad je rekao svojim učenicima: “Lazar je umro.” Pa ipak, Krist nije morao misliti samo na voljene iz Betanije, On je morao misliti i na poučavanje svojih učenika. Oni trebaju postati Njegovi predstavnici u svijetu da bi Očev blagoslov mogao obgrliti sve. Zbog njih je…

VišeLong right arrow

Dobri Pastir

“Ja sam pastir dobri.” (Ivan 10,11) Svaku dušu Isus tako savršeno poznaje kao da je ona jedina za koju je Spasitelj umro. Bol svake duše dira Njegovo srce. Svako preklinjanje za pomoć dopire do Njegova uha. On je došao privući sve ljude k sebi. On im nalaže: “Hajdete za mnom!”, a Njegov duh djeluje na…

VišeLong right arrow

Ljubav jača od smrti

“A nada ne razočarava, jer je ljubav Božja izlivena u našim srcima po Duhu Svetomu koji nam je dan.” (Rimljanima 5,5) Mi moramo pasti na Stijenu i razbiti se prije nego što se podignemo u Kristu. Naša sebičnost se mora srušiti, oholost poniziti ako želimo upoznati slavu duhovnog kraljevstva. … U svjetlosti Spasiteljevog života otkrivaju…

VišeLong right arrow