Kategorija: Jutarnji stih

Sve objave


Moralne snage će biti na kušnji

“Daj da nam sinovi budu kao biljke što rastu od mladosti svoje; a kćeri naše kao stupovi ugaoni, kra…

Pročitaj više

Tjelesni, umni i duhovni razvoj

“Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.” (Izreke 22,6) Najlj…

Pročitaj više

Spasenje djece

“I dijete se poznaje po onome što čini, je li čisto i pravedno djelo njegovo.” (Izreke 20,11) Pot…

Pročitaj više

Suglasnost s Božjom voljom

“Ljupka žena stječe slavu.” (Izreke 11,16) Možda nikad nećeš biti pozvana da se baviš nekom javno…

Pročitaj više

Jačajte u milosti

“Ti se, dakle, sine moj, jačaj milošću Krista Isusa! Ono što si od mene čuo pred mnogim svjedocima,…

Pročitaj više

Duhovna snaga

“Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri; da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shva…

Pročitaj više

Stalno razmišljajte o Bogu

“Zato sagibam svoja koljena pred Ocem od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka va…

Pročitaj više

Obećano moralno i duhovno savršenstvo

“A povrh svega toga zaodjenite se u ljubav, koja je veza savršene skladnosti! I neka u vašim srcima…

Pročitaj više

Čekaj snagu od Gospodina

“Tada im reče: ‘Dođite vi sami napose, na samotno mjesto, te se malo odmorite!’ Tu je, naime, tako m…

Pročitaj više

Plodovi samoodricanja

“Prema tome, bilo da jedete, bilo da pijete, bilo da što drugo činite, sve činite na slavu Božju!” (…

Pročitaj više