Isus je Bog

Isus je Bog

„I Riječ tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu, slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine.“ (Ivan 1,14) Krist je došao na svijet da pokaže karakter svojega Oca i otkupi grešni rod. Otkupitelj svijeta bio je jednak Bogu. Njegov autoritet bio je autoritet Boga.…

VišeLong right arrow

Ima posla za svakoga

„Prema tome, svaki će od nas dati Bogu račun sam za se.“ (Rimljanima 14,12) Bog je svakom čovjeku dao njegov posao. On nije ostavio duhovne probitke crkve potpuno u rukama propovjednika. Nije dobro ni za propovjednika niti za vjernike crkve da propovjednik preuzme svu odgovornost za Gospodnje nasljedstvo. Svaki vjernik treba obaviti svoj dio da…

VišeLong right arrow

Krv na dovratnicima

„Onda uzmite kitu izopa, zamočite je u krv što je u zdjeli i poškropite krvlju iz zdjele nadvratnik i oba dovratnika.“ (Izlazak 12,22) Upute koje je Mojsije dao o pashalnoj svečanosti pune su značenja i imaju svoju primjenu među roditeljima i djecom našega vremena. … Otac treba posvetiti Bogu svakog stanovnika svoga doma i obaviti…

VišeLong right arrow

Odvojite se od svijeta

„Iz dana u dan mrem.“ (1. Korinćanima 15,31) Oni koji se zovu Kristovim imenom trebaju predstavljati Krista kao svoj Uzor i Primjer. Drugima trebaju objavljivati istinu u njezinoj neporočnosti i objasniti im kakva je prednost i odgovornost kršćanskog života; to mogu učiniti samo oni Kristovi sljedbenici koji usuglase svoj karakter sa svetim načelima istine. Nitko…

VišeLong right arrow

Određeni da donosimo rod

„Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Jer bez mene ne možete ništa učiniti.“ (Ivan 15,5) U planu obnavljanja božanske slike u čovjeku određeno je da Sveti Duh djeluje na ljudski um i da kao i Kristova prisutnost, bude sila koja oblikuje ljudski karakter. Oni…

VišeLong right arrow

Počinak u Kristu

„A vama, mučenima, pokoj zajedno s nama.“ (2. Solunjanima 1,7) Ne smijemo zaboraviti da je Krist put, istina i život. Spasitelj pun sažaljenja poziva nas da dođemo k Njemu. Vjerujmo riječima našega Gospodina i potrudimo se da put koji vodi k Njemu ne bude tako težak. Nemojmo putovati tim dragocjenim putem, kojim putuju Gospodnji otkupljenici,…

VišeLong right arrow

Živa crkva

„Nadalje, braćo, molimo vas i zaklinjemo u Gospodinu Isusu da, prema pouci koju ste od nas primili – prema kojoj već i živite – kako vam treba živjeti i ugađati Bogu, sve više napredujete.“ (1. Solunjanima 4,1) Mi čeznemo za tim da se u crkvi pokaže istinski kršćanski karakter; želimo da se njezini vjernici oslobode…

VišeLong right arrow

Stavi Boga na prvo mjesto

„Bogatašima ovoga svijeta prenesi da ne budu bahati, da ne polažu nade u nesigurno bogatstvo, nego u Boga, koji nam sve obilno daje na uživanje.“ (1. Timoteju 6,17) Opasno je posvećivati svoje vrijeme, misli i snagu potrazi za svjetovnim dobitkom, čak i kada se uspjeh postiže ustrajnim naporima jer se time izlažemo opasnosti da Boga…

VišeLong right arrow

Radosna služba

„Ali je naša vruća želja da svaki od vas pokaže istu revnost da svoju nadu učini savršenom do kraja.“ (Hebrejima 6,11) Gospodin gleda s odobravanjem djela svojih vjernih slugu. … Oduvijek je bila dužnost Božjeg izabranog naroda da radi nesebično, ali neki zanemaruju djelo koje trebaju obavljati, dok drugi zbog prezaposlenosti ne mogu nadoknaditi njihove…

VišeLong right arrow

Znanost i objava

„Bezumnik reče u srcu: ’Nema Boga.’“ (Psalam 14,1) Ima ljudi koji misle da su otkrili prekrasne stvari u znanosti. Oni citiraju mišljenja učenih ljudi kao nepogrešiva i govore da su zaključci znanosti istina koja se ne može opovrgnuti. A Božju riječ, za koju stoji da je svjetiljka nozi umornog putnika, ocjenjuju  prema tom mjerilu i…

VišeLong right arrow