logo


BIBLIJSKA KONFERENCIJA U ZAGREBU 2017.   Snažna osobna iskustva, poslanje današnje Crkve, svevremenska biblijska načela i njihova primjena u današnjici bile su teme kojima su nadah...nastavi čitati
Sveti Duh je jedini prozor kroz koji možemo vidjeti Boga, a Božja riječ je jedina svjetlost spoznaje našeg Stvoritelja.   Do sada se svako znanstveno traženje Boga pokazalo be...nastavi čitati
Događaji vremena posljetka i izostanak Kristovog ponovnog dolaska “Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne zbude.” (Matej 24,34) Kršćanstvo se već stoljećima h...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 4. 1 Onda Gospod prozbori Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Napravi popis sinova Kehatovih međ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 3. 1 A ovo je rodoslovlje Aronovo i Mojsijevo, u dane kad je Gospod govorio Mojsiju na go...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 2. 1 I prozbori Gospod Mojsiju i Aronu govoreći: 2 »Neka se sinovi Izraelovi utabore svat...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Brojevi 1. 1 I prozbori Gospod Mojsiju u Sinajskoj pustinji, u Šatoru sastanka, prvoga dana drugo...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 27. 1 I prozbori Gospod Mojsiju govoreći: 2 »Govori sinovima Izraelovim i kaži i...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 26. 1 »Ne pravite sebi kumire ni likove i ne podižite sebi stupa, niti u svojoj ...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo Levitski zakonik 25. 1 I prozbori Gospod Mojsiju na gori Sinaju govoreći: 2 »Govori sinovima Izra...nastavi čitati